– Jeg tror det er skambelagt å bli mobbet av sine elever, sier Gunstein Egeberg. Ill.foto: Martin Walls/Free images og Universitetet i Sørøst-Norge

– Overraskende mange lærere blir mobbet

Forsker Gunstein Egeberg gjennomførte en undersøkelse der 30 prosent av de spurte lærerne sa at de hadde vært utsatt for digital mobbing.

Publisert

Førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst- Norge Gunstein Egeberg har forsket på lærere som blir mobbet digitalt. I 2016 gjennomførte han en datainnsamling blant 130 lærere som jobbet på 7. trinn, der de blant annet spurte om de hadde vært utsatt for digital mobbing. 30,4 prosent svarte at de hadde det.

– 6 prosent svarte at det hadde skjedd flere ganger, det var meget overraskende at det var så mange. Vi spurte ikke hvor alvorlige hendelsene var. Vi vet fra andre mobbeundersøkelser at digital mobbing utgjør om lag en tredjedel av den mobbingen som skjer, så er det lett å anta at problemet med mobbing av lærere er mye større, sier Egeberg.

 

Elevene har også et ansvar

Det finnes ikke forskning, etter det Utdanning har klart å finne, som viser hvor mange lærere som opplever mobbing fra sine elever. Men vi vet at det skjer, og lærer Kjærsti Floden opplevde å bli mobbet av sine elever i 13 år.

– Når en snakker om at en lærer blir mobbet av elevene, kan vi ikke ta ansvaret fra dem. De må ansvarliggjøres. Det blir veldig problematisk hvis en begynner å skylde på at læreren har dårlig klasseledelse. Ja, dårlig klasseledelse kan føre til at det blir et dårlig klassemiljø, men når en lærer blir mobbet, handler det om noe mer. Det kan til og med føles som et overgrep, sier Egeberg.

Forsker Grete Sørensen Vaaland har forsket på klasseledelse og ser at barn må møte motstand når de mobber.

At barn må møte motstand, mener også forsker Egeberg, samt at de er ansvarlige for sine handlinger.

– I et større kollegie er det alltid noen lærere som er sårbare, og ideelt sett bør denne læreren få støtte av kollegaene og ledelsen. Men jeg tror det vil være en stor barriere for en lærer å gå til ledelsen og be om hjelp.

 

Skjevt maktforhold

Når en lærer blir mobbet av sine elever, vil maktforholdet bli snudd, læreren skal ha makt.

– Vi vet fra finsk forskning at det er skambelagt å bli mobbet av sine elever. Dette er et problem vi bør snakke om og forske mer på. Mobbing kan være alt fra at ting gjentatte ganger blir tegnet på tavlen, ødelegging av gjenstander og verbale kommentarer, sier Egeberg.

– Er dette et tema som en diskuterer?

– I altfor liten grad. Det er en åpenbar svakhet at vi ikke har gode tall. Vi vet at det foregår, men vi vet ingenting om hva som skjer med lærere som blir utsatt for mobbing fra sine elever. Vi burde hatt langt mer innsikt i denne problematikken, dette er et viktig samfunnsproblem.

– Hvordan bør en jobbe med problemstillingen?

– En bør ha noen strategier. De enkelte teamene på skolene bør sette dette opp som et tema, sånn at det er lettere å snakke om det. Da kan en også diskutere hvordan en løser situasjonen hvis noen lærere blir mobbet av sine elever. Det er viktig at det løftes av den enkelte lærers skuldre. Han eller hun skal ikke måtte løse dette alene. Kanskje bør rektorutdanningen ta det inn på sine timeplaner.

 

Skolekultur spiller inn

Forskeren peker på at det er en kombinasjon mellom individet og systemet som gjør at mobbing oppstår. Skolekulturen ved den enkelte skole kan også ha noe å si på om det er greit å si ifra om mobbing eller at kulturen også kan påvirke at mobbing skjer. Han er også opptatt av å ivareta den eller de som mobber.

– Mobbere har det ikke bra, så vi må hjelpe dem også. Det er mennesker vi kan og skal berge. Jeg er overbevist om det er mulig å vri en mobber ut av mobbingen sin, bare vi bruker de riktige strategiene, sier Gunstein Egeberg.

 

 

Powered by Labrador CMS