Byåsen-lærer fikk Holmboe-prisen

Ingunn Valbekmo ved Byåsen skole i Trondheim fikk i dag Holmboe-prisen for 2016 for å ha gitt elevene sine en mer grunnleggende forståelse av matematikkfaget.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen delte ut prisen og sier Valbekmo er et ypperlig eksempel på hvilken betydning lærerens engasjement og kunnskap har for elevenes læring.

  • Bernt Michael Holmboes minnepris for matematikklærere i grunnskole og videregående skole er oppkalt etter læreren til den store norske matematikeren Niels Henrik Abel.
  • Holmboe-prisen deles årlig ut av Norsk matematikkråd.
  • Prisen er på 50.000 kroner, og skal deles mellom prisvinneren og skolen som prisvinneren kommer fra.
  • Holmboe-prisen kan gis til en enkeltperson eller til en gruppe av lærere som har arbeidet sammen.  

Undervisningen tar utgangspunkt i samarbeid mellom elevene, og hun legger vekt på at elevene hennes skal utvikle egne løsningsstrategier. Valbekmo får også prisen for måten hun har spredt denne undervisningsmetodikken i lærerkollegiet.

– Ingunn Valbekmos elever sier at hun har gjort matematikk morsommere og mer spennende. Det er en svært god attest, sier Røe Isaksen.

Valbekmo begynte på videreutdanning i matematikk på Høgskolen i Nord-Trøndelag i 2012. Hun går nå på masterstudiet i matematikkdidaktikk ved NTNU. Hun har vært svært delaktig i å gjennomføre endringer i undervisningspraksisen på Byåsen skole. Dette har ført til at skolen nå i stor grad baserer sin praksis på forskning. Skolens resultater er også løftet.

– Det er ekstra hyggelig å kunne overrekke prisen til en matematikklærer som sier at hun fikk inspirasjonen til å endre sin egen undervisning da hun gjennomførte videreutdanning, sier kunnskapsministeren.