Ingunn Valbekmo, lærer ved Byåsen skole i Trondheim ble tildelt Holmboe-prisen i 2016 for sin innsats som matematikklærer.
Ingunn Valbekmo, lærer ved Byåsen skole i Trondheim ble tildelt Holmboe-prisen i 2016 for sin innsats som matematikklærer.

Holmboepris-vinner: Slik lærer elevene mine matematikk

Prisvinner Ingunn Valbekmo forklarer hvordan elevene hennes lærer matte. Det handler om løsningsorientering og matematisk samtale.

Publisert Sist oppdatert

Valbekmo er lærer på 6. trinn ved Byåsen skole i Trondheim, der elever og lærere har fått lære matematikk på den «nye» måten. Valbekmo sin interesse for metoden hun bruker kom da hun tok videreutdanning ved Norduniversitetet i Levanger i 2012.

Denne artikkelen var først publisert i Bedre skole nr.2/2016

– Jeg har tatt i bruk det Catherine Fosnot har funnet opp. Vi fikk et hefte dyttet rundt i klasserommet der hverdagslige situasjoner var innholdet. Vi fikk beskjed om å prøve å skape forståelse av matte på annen måte enn vanlig. Her skulle det handle om å forstå matten som ligger til grunn for algoritmene. Fokus er å presentere for barna en matematisk problemstilling. De må finne en løsning. Ta i bruk det de kan og vet fra før. Eksempelvis kan oppgaven være at en kjøpmann skal ha varetelling i butikken. Skal man da telle alt én for én, eller finne en mer effektiv måte å telle appelsinene på. Vi har sett bilde der appelsinene ligger i rader på brett, der det kan telles 3 ganger 5 per brett. Altså telle raskere og mer effektivt, sier Valbekmo.

Konfererer

– Når ungene har løst oppgavene, lages plakater om hvordan de kom frem til løsningen.

Når løsningene er gått igjennom i fellesskap, ses det etter likheter og ulikheter for å finne mer effektive løsninger, om noen har det. Elevene finner altså i dette tilfellet frem til bedre måter å forstå multiplikasjon på.

Valbekmo lar oss vite at elevene har læringspartner og jobber to og to. Også her diskuterer de seg frem til løsninger.

– Nå er elevene arkitekter der kunden skal ha et bygg av glass. Oppgaven er å ha 36 glassplater i omkrets, 24 i høyden, samt terrasse på taket som skal være rektangulært. De har laget modeller av papp etter å ha regnet på antall glass, areal og byggets volum.

Elevene har altså matematiske samtaler, og kommer frem til flere forslag og mulige løsninger. Det viktige poenget her er at barna finner flere strategier for å komme frem til løsningene, sier prisvinneren.

– Elevene jobber annerledes med denne metoden enn jeg har opplevd i andre klasser. Her tar de det de skjønner og bruker dette for å finne løsninger. I vanlig matte-undervisning læres en måte å løse oppgaver på. Om denne måten glemmes, finnes ikke løsningen. Nå går de i gang med en eller annen strategi, med tro og iver for at de får dette til.

«Lyser opp»

Rektor Wenche Kjellby Nesset har stor tiltro til metode og prisvinner.

– Skolen har ikke gjort det så bra på PISA-testene. Vi undret oss over om det fantes andre måter å lære på. Vi ser det går opp et lys for elevene når de holder på med matten og det er tilfredsstillende. De blir løsnings-strateger med denne metoden, beretter Nesset fornøyd.

Tildelingen

Prisen på 100.000 kroner, deles mellom prisvinneren og skolen. Holmboe-prisen deles ut av Norsk matematikkråd som karakteriserer Valbekmo som engasjert matematikklærer som har evnet å endre undervisningspraksis både for egen del og med ringvirkninger i hele kollegiet. Skolens resultater er løftet etter at undervisningen er basert på samarbeid mellom elevene, der undring og mestring har høy prioritert, melder Holmboekomiteen. Ingen løsninger blir gitt, elevene grubler seg frem til disse, gjerne sammen med Ingunn Valbekmo. Undervisningen er lagt opp som en prosess der elevene utvikler egne løsningsstrategier, heter det.

Foresatte påpeker at Valbekmo har vært en viktig pådriver på Byåsen skole, og at skepsis for endring har snudd til begeistring.

Powered by Labrador CMS