Skolebudsjettene må samsvare med behovene

Debatt: Med Høyre i regjering blir lærernes tid og ressurser overstyrt og bundet opp av nasjonale føringer. Det vil Senterpartiet ha en slutt på.

Publisert

I et innlegg i Utdanningsnytt 17. september tar Kent Gudmundsen Høyres nye programutkast i forsvar. Istedenfor å imøtegå konkret den kritikken jeg tok opp i mitt innlegg, avfeier Gudmundsen kritikken ved å etterlyse Senterpartiets løsninger. Programkomiteen vår slipper førsteutkast til Senterpartiets stortingsvalgprogram 1. oktober. Jeg legger ellers merket til at Gudmundsen ikke forsvarer de tiltakene jeg kritiserte, men isteden stempler Senterpartiet for å ignorere utfordringene i skolen og «å lene seg tilbake og håpe det går bra».

Høyre veit godt at det er tverrpolitisk enighet om de utfordringene som vi trekker fram. Videre er det opplagt politisk uenighet om tiltak og løsninger. Og her er vi ved kjernen av Senterpartiets kritikk mot Høyre; Høyre virker til å tro at politisk ledelse handler om å stramme skruen mest mulig og styre skolepolitikken med jernhånd. Like fullt er det tydelig at Høyre er fartsblinde i sin utvikling av norsk skole: Det eneste som hjelper, er mer og hardere styring.

Elever er ikke faste former på et løpebånd. Elever er individer og hele mennesker i utvikling. Modning og utvikling, både kognitivt og fysisk, skjer ikke lineært, selv om målkrav kan få det til å virke sånn. Jeg vil anbefale Gudmundsen å bytte ut fastnøkkelen med en skiftenøkkel, først da kan man tilpasse skruingen til ulike muttere. Eller for å uttrykke meg politisk: Det trengs mer tillitsbasert ledelse framfor detaljstyring og byråkrati der både elevene og lærerne gis arbeidsrom til å mestre denne hverdagen.

En satsing på norsk skole handler først og fremst om å satse på de som faktisk sitter med oppgaven med å skjøtte grunnskolene og de videregående skolene: kommuner og fylkeskommuner. Her sitter de med begrensa midler og nærmest ubegrensa ansvar. Lærere og elever fortjener ikke slunkne skolebudsjett,

Med Høyre i regjering, blir isteden lærernes tid og ressurser overstyrt og bundet opp av nasjonale føringer. Det vil Senterpartiet ha en slutt på.

Den profesjonelle læreren vet hva elevene trenger. Skolebudsjettene må samsvare med behovene. Med Høyre i regjering, blir isteden lærernes tid og ressurser overstyrt og bundet opp av nasjonale føringer. Det vil Senterpartiet ha en slutt på.