Vi trenger fortsatt satsing på skolen

Debatt: Marit Knutsdatter Strand (Sp) kritiserer Høyres skolepolitikk, men hun presenterer få eller ingen nye løsninger.

Publisert

I et innlegg kritiserer Marit Knutsdatter Strand fra Senterpartiet oss i Høyre for å ha en grunnleggende ideologisk uenighet med Senterpartiet i skolepolitikken. Det kan hun ha rett i, men bommer kraftig på hva som er en god retning fremover for norsk skole.

Høyres programforslag som ble lagt frem 7. september, inneholder en rekke forslag til hvordan den norske skolen skal bli enda bedre. I Strands gjennomgang av vårt program er det først og fremst motstand mot tiltak som går igjen, og det presenteres få eller ingen nye løsninger.

Mye går bedre i norsk skole nå, men vi må erkjenne at norsk skole fremdeles står overfor flere utfordringer vi må løse i årene som kommer. Fortsatt går for mange ut av norsk skole uten å kunne lese, skrive og regne skikkelig. Fortsatt er det for mange som ikke fullfører videregående opplæring og fortsatt er det for mange som ikke trives og hvor læringsmiljøet må bli bedre.

I Høyre er vi opptatt av å ha god kunnskap om skolen for å fortsette satsingen på kunnskap i skolen på en best mulig måte. Det er en utfordring med store forskjeller i skole-Norge, både mellom skoler og mellom kommuner rundt om i landet. Senterpartiets svar er å lene seg tilbake og håpe det går bra. Høyres svar er å være sulten på forbedringer på vegne av våre barn og foreldre. Om du får en god skolegang bør ikke være tilfeldig og avhengig av hvor du vokser opp. Vi må ha større ambisjoner enn som så for våre barns oppvekst og muligheter i livet.

Så langt har vi løftet satsingen på skolen med flere milliarder over statsbudsjettet, rekordmange lærere får mulighet for faglig påfyll, det blir stadig flere lærere med fordypning og lærertettheten har ikke vært høyere på 11 år. Fagfornyelsen er godt i gang, vi styrker tidlig innsats fra barnehage og hele skoleløpet, tar grep om spesialundervisning og tettere oppfølging, og mye mer. Så langt er det færre som går ut av norsk skole uten å kunne lese og skrive skikkelig og vi ser at stadig flere fullfører videregående opplæring. Vi er på rett vei.

Det vi trenger er mer av dagens satsing på kvalitet og innhold i skolen, ikke ny kurs som Senterpartiet etterlyser. Det vil barna tape på.

Powered by Labrador CMS