Westerdals, school of Arts, Communication and Technology i Oslo. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

Forlik med staten: Westerdals betaler tilbake statsstøtte på 42 millioner kroner

Forliket mellom Westerdals og Kunnskapsdepartementet går ut på at skolen betaler tilbake 42 millioner kroner som den har fått i statsstøtte.

Kunnskapsdepartementet har tidligere fremmet krav på til sammen 84 millioner kroner fra Westerdals Høyskole – Oslo School of Arts, Communication and Technology AS (WOACT).

Bakgrunnen for kravet er at departementet mener at forløperne til WOACT har fått statstilskudd til utdanninger som ikke har vært godkjent, og at staten har lidt tap ved uberettiget tildelt utdanningsstøtte, ifølge departementet.

KD har også varslet at det kunne være aktuelt å kreve ytterligere tilbakebetaling. WOACT har bestridt kravene. Forliksløsningen omfatter både de fremsatte og de varslede kravene.

 

Ser fremover

– Forholdene ligger tilbake i tid, og jeg mener WOACT på en konstruktiv måte har vist vilje til å rydde opp i tidligere forhold. Det har vært uenighet om kravene KD har fremsatt, og et forlik er den beste løsningen for begge parter Nå ser vi fremover, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. 

– Siden vi tok over høyskolen Westerdals Oslo ACT i slutten av mars, har vår prioritering vært å komme i dialog med departementet for å få en løsning på tvistesakene. Vi har blitt enige om en løsning som gjør at vi kan legge disse sakene bak oss og skape ro blant studenter og ansatte. Nå kan vi vie oppmerksomheten til å bygge den nye høyskolen sammen, sier administrerende direktør ved Høyskolen Kristiania, Solfrid Lind i en felles pressemelding med Kunnskapsdepartementet.

 

Bedre kvalitet

Høyskolen Kristiania har kjøpt WOACT og planlegger å gjennomføre en sammenslåing av de to høyskolene. Dette skal gi en enda bedre høyskole enn det Høyskolen Kristiania og WOACT er hver for seg, med enda bedre kvalitet.

– Dette synes jeg er veldig positivt, og helt i tråd med regjeringens struktur-reform i høyere utdanning. Den nye høyskolen vil bli en sterkere institusjon med mer robuste fagmiljøer, understreker Røe Isaksen.

 

Powered by Labrador CMS