Barneombudet mener ny mobbelov er et tilbakesteg

Barneombud Anne Lindboe mener regjeringens forslag til en ny mobbelov svekker barns rettssikkerhet, skriver NRK.

Det nye lovforslag er ute på høring, og barneombudet er blant dem som er kritiske til forslaget.

– Dette lovforslaget er et tilbakeskritt og en svekkelse av barns rettssikkerhet mot mobbing. Den viktigste grunnen er at lovforslaget ikke tar barn på alvor. Nå skal det være opp til læreren og ikke barnet å selv definere om barnet er utsatt for mobbing, sier barneombudet til  NRK.

Også Foreningen Mobbing i skolen er kritiske til lovforslaget.

– Det er fundamentalt at det er barnets subjektive opplevelse som bestemmer om det er mobbing eller ikke. Dette sto før i loven, men nå vil kunnskapsministeren ta det ut og si at dette skal skolen få bestemme, sier leder Irma Rustad til kanalen.

Politisk rådgiver Magnus Thue (H) i Kunnskapsdepartementet forteller til NRK at han er glad for at det er kommet inn mange høringsuttalelser, men er uenig i kritikken fra barneombudet og Rustad.

– Forslaget er basert på rapporten som Djupedal-utvalget leverte. Det inneholder blant annet aktivitetsplikt og styrking av kompetansen i både skolen og klageinstansen. Vi vil se nøye på alle uttalelsene for å se om vi kan justere forslaget og gjøre det enda bedre før det går til Stortinget, sier han. (©NTB)