Helsetilsynet overvåker busstreiken

Helsetilsynet overvåker streiken blant bussjåførene for å se om den medfører at liv og helse blir satt i fare på grunn av det pågående koronautbruddet.

– Det er partene som har ansvaret for at befolkningens liv og helse ikke settes i fare. Vi har bedt partene om å redegjøre for hvilken risikovurdering som er gjort i forbindelse med uttak til streiken for å hindre at den rammer særlig sårbare og utsatte grupper, skriver Statens helsetilsyn i en melding mandag ettermiddag.

Der blir det også poengtert at den pågående streiken blant bussjåførene skal trappes opp til helga, hvilket medfører at til sammen rundt 8.300 bussjåfører i store deler av landet vil være ute i streik fra lørdag.

Det vil innebære økt press på resten av kollektivtrafikken, noe som kan føre til økt trengsel på trikk, T-baner og tog, den vil også kunne ramme helse- og sosialsektoren, ifølge tilsynet. Streiken kan medføre at personell ikke kommer seg på arbeid eller at pasientene ikke får kommet til utredning og behandling.

– Fylkesmennene har løpende kontakt med helseforetakene og kommunene om mulige konsekvenser av streiken og rapporterer om dette til Statens helsetilsyn. Vi rapporterer daglig status videre til Helse- og omsorgsdepartementet, heter det i meldingen.

Hvis regjeringen finner at streiken innebærer fare for liv og helse, eller at det truer sikkerheten eller vitale samfunnsinteresser, vil den gripe inn med tvungen lønnsnemnd. Da må arbeidstakerne vende tilbake til arbeidet og partene i den aktuelle konflikten akseptere å få oppgjøret avgjort gjennom lønnsnemnd.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS