Skolen har problemer med å svare foreldre på spørsmål om sykling til skolen

Rektorer og lærere vet ikke hva de skal si når foreldre spør om elever kan sykle til skolen. Trygg Trafikk har i høst fått mange spørsmål om når barn kan sykle til skolen.

Publisert

I august i år ble det bestemt at skolene ikke lenger kan nekte elever som ønsker det å sykle til skolen. Det er foreldrene som bestemmer. Etter at forskriften til Opplæringsloven ble endret har rektorer og lærere problemer med å svare foreldre på spørsmål om sykling.

– Vårt råd er at skolene og foreldreutvalgene blir enige om sykkelanbefalinger ved sin skole, sier opplæringssjef i Trygg Trafikk, Kristin Eli Strømme.

 

Skolene kan ikke ha regler

Selv om loven er endret mener Trygg Trafikk at skolene bør fortsette med å gjøre sikkerhetsvurderinger for sykling til skolen.

– Veiene, trafikkbelastningen og sykkelopplæringen ved skolen bør vurderes og føre til en anbefaling som går ut til foreldre, sier Kristin Eli Strømme.

Trygg Trafikk vil ikke gi skoler som spør et felles svar på når elever er gamle nok til å sykle til skolen.

– Det er så store forskjeller og så mye man må vurdere, så vi kan ikke gi en felles anbefaling. Det vi sier er at skolene selv bør vurdere skoleveiene og komme med lokale anbefalinger til elevene sine, sier Strømme.

Hun understreker at skolene ikke lenger kan ha regler på dette feltet.

– Dersom enkeltforeldre velger å sette seg opp mot retningslinjene og lar barn sykle selv om det ikke er anbefalt så bør skolen legge fram sikkerhetsvurderingen for dem. Dersom de fortsatt lar barnet sitt sykle, har ikke skolene noen sanksjonsmulighet, sier Strømme.

 

Dette skal skolene se etter

Tygg Trafikk har laget en veileder til skolene slik at de vet hva de skal se etter når de vurderer sykkelsikkerheten på skoleveien.

– Vi anbefaler skoler å se på våre råd og tips for vurdering av trafikksikkerhet, sier Strømme. Mange skoler har arrangert sykkelprøver og latt eleven ta sykkellappen før de har fått lov til å sykle til skolen. Trygg Trafikk ønsker at skolene skal fortsette med sykkelopplæring.

– Vi anbefaler skolene å fortsette med opplæringen, selv om de ikke kan nekte elevene å sykle før den er gjennomført, sier Strømme. Mange skoler har hatt denne opplæringen på fjerde trinn. Dette er også noe skolene bør vurdere i anbefalingene om sykling.

– Dersom mange elever ønsker å sykle før sykkelopplæringen, bør skolene vurdere om opplæringen skal gis tidligere, sier Strømme.

Powered by Labrador CMS