Rektor endret mening om lokale tillegg

– Som rektor ønsket jeg meg en lokal lønnspott jeg kunne fordele blant lærere som gjorde en ekstra innsats. Så endret jeg mening, sier Øyvind Sørreime i Utdanningsforbundets sentralstyre.

– NHO-direktør Kristin Skogen Lund vil ha prestasjonslønn for lærere og mener skolelederne bør være de som fastsetter kriteriene for prestasjonslønnen. Hva tenker du om det?

– Jeg forstår godt at NHO ønsker seg en debatt om hvordan vi skal belønne lærere som gjør en ekstra innsats. Som rektor ved Skeie skole i Stavanger, hadde jeg selv et ønske om en lokal lønnspott som jeg kunne fordele blant lærere som gjorde en ekstra innsats. Men etter at jeg i noen år har vært med på å gi kommunen råd om hvordan den lokale lønnspotten bør fordeles, har jeg endret mening, sier Øyvind Sørreime til Utdanning.

– Hvorfor endret du mening?

– Av to grunner. For det første var potten så liten at det egentlig ikke var noe særlig med penger å fordele. Og hvis det først skal gis en lokal lønnspott, så mener jeg at rektor er bedre egnet til å finne ut av hvordan lønnsmidlene bør fordeles enn ledelsen i kommunen, fordi rektor er tettere på lærerne i det daglige.

– Den andre grunnen er at lokal lønnsdannelse ikke løfter kvaliteten i skolen. Og et prestasjonslønnssystem, slik NHO nå foreslår å innføre, er et grunnleggende fremmedelement i den norske skolen. Det vil ødelegge for fellesskapskulturen, sier han.

– Vil ikke økt lønn stimulere til ekstra innsats blant lærere?

– Høyere lønn stimulerer til innsats, men ikke prestasjonslønn til noen utvalgte lærere. Lærere jobber for elevene sine, for fellesskapet og for kollegiet. Når NHO foreslår prestasjonslønn, så tror jeg det baserer seg på manglende kjennskap til skolekulturen, sier Sørreime.

– Hvis skoleledere ikke ønsker seg en lokal lønnspott de kan fordele, hva skal stimulere til innsats da?

– Skoleledere ønsker seg først og fremst tid og handlingsrom nok til å kunne være gode ledere. De vil ha mulighet til å gi lærerne tilbakemeldinger–både på godt og vondt–drøfte valg av metode med dem, sette av tid til kollegabasert veiledning.

– Jeg leste nettopp en avisartikkel om et par lærere som ikke kom seg på jobb fordi det hadde gått et snøras som sperret veien. Da dekket kollegene opp for dem som ikke kunne stille. I et godt kollegialt fellesskap stiller lærerne opp for hverandre, sier Sørreime og legger til:

– Da blir prestasjonslønn en avsporing. 

Powered by Labrador CMS