Valgkomiteens leder Bjørn Wiik og nestleder Mildrid Beate Kronborg Økland håper å få mange forslag på kandidater fra medlemmene i Utdanningsforbundet. Foto: Harald F. Wollebæk

Valgkomiteen vil ha dine forslag

I løpet av mars kan Utdanningsforbundets medlemmer foreslå kandidater til sentrale verv.

Publisert

Utdanningsforbundets landsmøte på Lillestrøm 4.–7. november skal som alltid ellers velge medlemmer til sentralstyret, kontrollkomiteen og representantskapet. I løpet av mars kan enkeltmedlemmer sende inn forslag på kandidater.

– Vi ønsker en bred involvering, der alle medlemmene kan uttrykke seg, sier valgkomiteens leder Bjørn Wiik.

Forslagene kan sendes ved å gå inn på en nettside under Utdanningsforbundet.no, som vil være åpen fram til 1. april.

– Medlemmer kan også bruke årsmøtene i lokallagene til å foreslå kandidater. Disse årsmøtene skal også holdes i løpet av mars, supplerer nestlederen i valgkomiteen, Mildrid Beate Kronborg Økland.

Wiik og Økland understreker at alle som foreslås, må være innforstått med dette.


Hektisk høst

I mai holdes fylkesårsmøtene i Utdanningsforbundet, og fylkeslagene har frist til 1. juni med å sende forslag til kandidater til valgkomiteen. Valgkomiteen skal også snakke med alle som har sentrale verv i dag. Foreslåtte kandidater må svare på om de stiller til valg innen 1. juli, og senest 15. august skal komiteen presentere en oversikt over hvem som stiller.

Så får fylkesstyrene en måned på seg til å nominere kandidater til samtlige verv, og 15. september starter valgkomiteen arbeidet med å velge mellom de foreslåtte kandidatene.

Valgkomiteen i Utdanningsforbundet har
følgende medlemmer:
Bjørn Wiik (leder), Mildrid Beate Kronborg Økland (nestleder), Maja Henriette
Jensvoll, Kari Holmøy, Hilde Holmeide Aandahl, Vidar Webjørnsen, Lene Hammergren Stensli, Tor Anders Råbu, Alf Reidar Myrstad, Geir Røsvoll og Marit Danielsen.

Komiteen skal innstille til valg av medlemmer til sentralstyret, kontrollkomiteen og deler av representantskapet, som skjer på Utdanningsforbundets landsmøte 4.–7. november.

 

– Da begynner kanskje den mest krevende delen av jobben?

– Da skal vi vurdere de beste kandidatene. Men det er også viktig å sette sammen gode team, sier Wiik.

Valgkomiteen må også ta hensyn til hvilken medlemsgruppe kandidatene tilhører; om de for eksempel er lærere i grunnskolen, barnehagelærere, ledere eller jobber i faglig-administrativt støttesystem.

– Vedtektene i forbundet sier at ingen medlemsgruppe skal ha mer enn 50 prosent representasjon i styrende organer, påpeker Mildrid Beate Kronborg Økland.


– Sentralstyret er ingen opplæringsarena

– I praksis er det vel lite sannsynlig at et menig medlem kan bli valgt rett inn i sentralstyret?

– Sentralstyret er ikke noen opplæringsarena. Vi trenger folk som kjenner organisasjonen og har kunnskaper og evner som gjør at de kan gå rett inn i sentralstyrets arbeid, poengterer Bjørn Wiik.

– Hvilke egenskaper ser dere særlig etter?

– Kandidatene må være gode i lagarbeid og til å se helheten i organisasjonen, og ikke bare deres egen medlemsgruppe. De skal være med på å bygge en sterk organisasjon, både innen tariff-feltet og profesjonsmessig. Sentralstyremedlemmer må også blant annet delta i påvirkningsarbeid på Stortinget, ha økonomikunnskaper til å kunne sitte i styret for fondet og representere Utdanningsforbundet på internasjonale konferanser, eksemplifiserer Økland.


– Alle må ikke ha alle disse egenskapene, men vi må ha et lag som dekker hele feltet, supplerer Wiik.


Håper på landsmøtets tilslutning

7. oktober skal valgkomiteens innstilling være ferdig.

– Hvordan vil det være for valgkomiteen om landsmøtet endrer mye på innstillingen deres?

– Det har jeg ikke tenkt over. Jeg håper at vi med den brede involveringen underveis får fram de kandidatene som er aktuelle, og at vår vurdering blir så god at landsmøtet slutter seg til den, sier Wiik.

– Vi har lagt opp til en prosess som forhåpentlig vil sikre en god innstilling. På forrige landsmøte ble det først noen benkeforslag på varaplassene. Det er der de gjerne kommer, sier Mildrid Beate Kronborg Økland.

 

Powered by Labrador CMS