- Måten Lied håndterte konflikten på ble lagt merke til

Ragnhild Lied ble aktuell som ny Unio-leder blant annet for måten hun håndterte konflikten på i fjor vår og for måten hun frontet streiken på, ifølge valgkomiteens leder.

Publisert

Støtten til Ragnhild Lied som ny Unio-leder er solid. Ingen av Unios 12 forbund har lansert alternative lederkandidater.

- Har du visst lenge at du er kandidat til ledervervet i Unio?

- Jeg har visst om dette en stund. Spørsmålet fra valgkomiteen kom ikke uventet. Men skal man påta seg et så viktig og ansvarsfullt verv, er det ikke noe man bare svarer ja til over natten. Derfor har jeg fått litt tid på meg til å tenke meg om, sier hun.

Unio er Norges nest største arbeidsgiverorganisasjon med over 330.000 medlemmer.

- Hva tenker du om lederrollen i Unio?

- Et slikt lederverv er både spennende og krevende. Unio er en aktiv aktør i arbeidslivspolitikken med et bredt samfunnsengasjement, svarer hun.

- Anders Folkestad sier til Utdanning i dag at du nå må kle av deg lærerhabitten?

- Skal jeg kle av meg? Nei, det kommer jeg ikke til å gjøre, sier en lattermild Lied, før hun fortsetter:

- Jeg forstår jo godt hva han mener. Unio består av 12 ulike forbund som representerer et mangfold av yrker innen utdanning, helse, sikkerhet, sjøfart og mye mer. Alt dette må man selvsagt sette seg inn i når man skal fronte de ulike medlemsinteressene, sier Ragnhild Lied.

 

Har bred støtte

- Det er ingen hemmelighet at du som leder av Utdanningsforbundet har vært gjennom et tøft år med en opprivende konflikt våren 2015. Har konflikten bidratt til at du nå ønsker deg et annet verv?

- Nei, på ingen måte. Før jeg svarte ja til valgkomiteen måtte jeg vite at jeg har støtte internt i Utdanningsforbundet. Jeg måtte vite at fylkeslagene i Utdanningsforbundet støtter mitt kandidatur til ledervervet. Hadde jeg fått vite at jeg mangler støtte internt, ville det vært helt uaktuelt for meg å takke ja til å stille som lederkandidat i Unio, understreker Lied.

- Men for å påta deg ledervervet i Unio holder det ikke med intern støtte i Utdanningsforbundet. Du må også ha støtte fra de andre forbundene i Unio. Har du det?

- Fra lederen i Unios valgkomité har jeg fått vite at jeg også har støtte fra de andre forbundene i Unio. Støtten fra de andre forbundene har selvsagt veid tungt, sier Lied.

 

Ingen motkandidater

Lederen for Unios valgkomité, Kolbjørg Ødegaard, bekrefter at Lied har full støtte blant de ulike forbundene i Unio.

- Har valgkomiteen pekt på Ragnhild Lied fordi hun representerer Unios største forbund?

- Nei, for valgkomiteen har det viktigste vært å finne en samlende kandidat. Ragnhild Lied er denne samlende kandidaten. Hun støttes av alle forbundne og er foreslått av en enstemmig valgkomité, sier Ødegaard.

- Det betyr at hun så langt ikke har noen motkandidater?

- Ingen motkandidater er foreslått fra noen av forbundene. Men Ragnhild Lied står selvsagt på valg, og valget skjer i desember, så noen garanti vil ikke bli utstedt, sier Ødegaard.

 

Mest ryddig

- Hvorfor går valgkomiteen ut med navn på lederkandidaten nå?

- Vi mener at vi har valgt den mest ryddige framgangsmåten. Utdanningsforbundet skal ha sitt landsmøte i november og Utdanningsforbundets valgkomité skal legge fram sin innstilling fredag 2. oktober. Denne valgkomiteen ønsker selvsagt å få avklart hvem som tar gjenvalg. I tillegg skal flere andre av Unios forbund ha sine landsmøter med valg utover høsten. Derfor valgte vi å gå ut med denne informasjonen nå. Valgkomiteen i Unio arbeider videre med nestledervervet, sier Ødegaard som i tillegg til å lede Unios valgkomité sitter i Utdanningsforbundets sentralstyre.

- Lied kunne blitt valgt til Utdanningsforbundets leder på landsmøtet og deretter trukket seg?

- For oss i valgkomiteen var det aldri noen aktuell framgangsmåte, sier Ødegaard.

 

Taklet stormen

- Hva har gjort at Unios forbund peker på Ragnhild Lied som ny Unio-leder?

- Noe av det viktigste er måten hun håndterte konflikten på i fjor vår, måten hun frontet streiken på og ny forhandlingsrunde. Lied viste at hun taklet å stå i stormen. Det ble lagt merke til, sier Ødegaard.

Hun legger til at Lied også har mange andre gode egenskaper og at hun, som styremedlem i Unio gjennom mange år, har inngående kjennskap til Unio som organisasjon.

Powered by Labrador CMS