Skoleforsker mener mange lærere har altfor mange elever

Bedre lærerdekning vil gjøre norsk skole bedre, mener forsker Tarjei Helland. Kunnskapsministeren ønsker ingen norm for lærertetthet.

Publisert

Denne uken stilte kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og Arbeiderpartiets Trond Giske til valgdebatt på Lærernes Hus i Oslo. Røe Isaksen ble utfordret fra salen på hvor mange 6-åringer han synes det er greit å ha i en klasse med bare en lærer.

Bakgrunnen var en undersøkelse gjennomført av Utdanningsforbundet Oslo som viste at en tredjedel av 101 førsteklasser i Oslo hadde 28 elever eller mer. Undersøkelsen ble omtalt i Dagsavisen.

Røe Isaksen svarte at han ikke har noen tro på en nasjonal norm for lærertetthet.

– Men hvis det er én lærerressurs på 30 elever, er det en altfor stor klasse, sa Røe Isaksen som allikevel mente at det i enkelte settinger kan være greit med en lærer på 30 elever. Han mener dette er noe skolene og kommunene må få styre selv.

– Må brukes riktig

Trond Giske trakk fram at også den omtalte skoleforskeren John Hattie mener at lærertetthet virker, hvis den økte tettheten brukes til mer kontakt med elevene.

– Mantraet fra Høyre har vært at lærertetthet ikke virker. Det er bra de ikke sier det lenger, sa Giske med henvisning til uttalelsen om at 30 elever på en lærer er for mye.

Les også om at forskerne er uenige om lærertetthet: 

NTNU-professor: Et overveldende antall studier viser ingen effekt av økt lærertetthet.

Svenske forskere: Joda, elever i små klasser lærer mer.

– Kvantitet og kvalitet henger sammen

Om forskningen viser positive effekter av flere lærere per elev eller ikke har vært svært omdiskutert. I et intervju på forskning.no gir nå skoleforsker Tarjei Helland støtte til de som ønsker seg flere lærere inn i klasserommene.

– Kunnskapsministeren er opptatt av at vi skal ha bedre lærere heller enn flere lærere. Men dette henger sammen. Kvantitet og kvalitet er sammenvevd, sier Helland til forskning.no.

Han er høgskolelektor i samfunnsfagsdidaktikk og stipendiat ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning på Høgskolen i Oslo og Akershus.

Han sier at bedre lærerdekning vil gi rom for at gode lærere kan gjøre en bedre jobb.

– Med det enormt omfattende mandatet norske lærere har, er det avgjørende for en god skole at klassestørrelsen står i forhold til det ansvaret vi som samfunn legger på læreren, sier Helland til forskning.no.

Han mener det er et alvorlig problem at vi har gått fra å beskrive utdanningskvalitet i Word til å gjøre det utelukkende i Excel.

Les hele intervjuet med Helland på forskning.no.

 

 

Powered by Labrador CMS