Ferske SSB-tall viser at mange med lærerutdanning ikke arbeider med undervisning i grunnskole eller videregående. Foto: Kristian Ridder-Nielsen
Ferske SSB-tall viser at mange med lærerutdanning ikke arbeider med undervisning i grunnskole eller videregående. Foto: Kristian Ridder-Nielsen

SSB: 1 av 3 med skolerettet lærerutdanning jobber utenfor skoleverket

Av 109 800 personer med skolerettet utdanning, jobber cirka 30 prosent utenfor skolen, viser ferske SSB-tall.

Publisert


I 4. kvartal 2017 var det 109 800 personer i alderen 22–61 år med skolerettet lærerutdanning her i landet. Av disse var det nær 6 700 som ikke var sysselsatt og 33 100 som arbeidet utenfor skoleverket. Det skriver Statistisk Sentralbyrå, SSB, i sin ferske statistikk

 

 20.500 jobber i andre bransjer

Tallene viser at over 93 prosent av dem med lærerutdanning i den nevnte aldersgruppen er i jobb. Aller størst er andelen blant dem med lektorutdanning. Men langt i fra alle disse jobber i skolen. 30 prosent jobber ikke med undervisning i hverken grunnskole eller videregående. 

Av disse, som utgjør om lag 33.000 personer, jobber cirka 7700 i skolesektoren - som barnehage, SFO, høyere utdanning, voksenopplæring og folkehøyskoler, og 4900 i andre næringer der lærerutdanning er relevant. 20 500 jobber i andre bransjer.

Sammen med de 6 700 ikke-sysselsatte med skolerettet lærerutdanning utgjør dette i underkant av 39 800 personer. Dette vil si at vel 1 av 3 med skolerettet lærerutdanning ikke er sysselsatt i skoleverket.

 

Disse er med i statistikken

SSB skiller mellom de som er barnehagelærere og personer med skolerettet utdanning i statistikken, og tar for seg personer med:

  • Allmenn-/grunnskolelærerutdanning (inkludert de femårig masterutdanning som grunnskolelærer)
  • Fag- og yrkesfaglærerutdanning
  • Lektorutdanning for trinn 8–13 år og tilsvarende masterutdanninger
  • Praktisk-pedagogisk utdanning for universitets- og høgskolekandidater (PPU)
  • Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfaglærere (PPU-Y)

Spesialpedagogikk og andre pedagogiske utdanninger som i seg selv ikke er tilstrekkelige til å oppfylle dagens tilsettingskrav i skolen er ikke regnet med. 

Skoleverket er definert som at de arbeider med undervisning i grunnskole eller videregående skole. 

 

Slutter i skolen underveis i karrieren

Statistikken avdekker noen forskjeller mellom de ulike utdaningene: 

  • En relativt høy andel av de fag- og yrkesfaglærerutdannede jobber i andre næringer der en lærerutdanning kan regnes som særlig relevant.
  • Mens under 60 prosent i alderen 50-61 år arbeider i grunnskolen eller videregående opplæring er over tre av fire sysselsatte under 30 år å finne i skoleverket.

Den synkende andelen i skoleverket etter alder kan tyde på at det er mange lærere som forlater skolen underveis i sitt yrkesaktive liv, heter det i rapporten. 

Blant dem som jobber i andre næringer finner vi flest med skolerettet utdanning innen helse- og sosialtjenester. 

Powered by Labrador CMS