Samfunnsøkonom: Konkurranse om lærere kan føre til økt lønn

Konkurranse om kvalifiserte lærerkrefter kan føre til økt lønn, men samfunnsøkonom Jan Mønnesland tror ikke lokale tilbud om høyere lønn er løsningen på lærermangelen.

Publisert

– Det kan virke lurt for den enkelte skole å tilby god lønn for å få gode lærere, men det løser jo ikke lærermangelen, sier Mønnesland, som tidligere har vært samfunnsøkonom i Utdanningsforbundet.

 

Overbyr hverandre

I Sverige har mangelen på kvalifiserte lærere i skole og barnehage ført til at lønningene går kraftig opp. Det skjer ved at arbeidsgivere tilbyr mer i lønn for å tiltrekke seg kvalifiserte søkere når de utlyser jobber.

– I Norge har skolene i liten grad søkt å løse problemet med å få faglærte på denne måten. Overbyr skolene hverandre vil det ikke øke den samlede tilgangen. Arbeidsgiver sparer også penger på å ansette ufaglærte, sier Mønnesland.

I Norge har vi sett en del eksempler i barnehagene i pressområder, der det er en viss konkurranse private barnehager imellom.

– I hovedsak løses problemet med å få faglærte ved dispensasjoner. I barnehager blir det ansatt personer på dispensasjon for at det ikke er mulig å få fatt i barnehagelærere. Arbeidsgiver sparer også penger på å ansette ufaglærte, sier han.

 

Bedre lønn til alle

– Når foreldre kan velge hvilken barnehage de søker til er det vel viktig at de har et kvalifisert personale?

– Ja, det vil det være. Spesielt de private barnehagene er opptatt av å få fylt opp plassene sine og tilbyr i enkelte tilfeller gode betingelser. Men det vil ha større gevinst for samfunnet å få opp den generelle lønna i barnehagene og derved øke interessen for å utdanne seg til barnehagelærer.

Han sier det samme gjelder for lærere:

– Ved å få opp lønnsnivået vil en få flere til å velge yrket. Det vil på lengre sikt være langt å foretrekke framfor den svenske metoden med konkurranse enkeltskoler imellom, sier han.

Powered by Labrador CMS