SV frykter at 200 lærermillioner er lureri fra regjeringen

At regjeringen ikke øremerker pengene som skal gå til tidlig innsats i skolen, åpner for at ekstramidlene blir brukt til helt andre ting, frykter Ap og SV.

– Å love 200 millioner til flere lærere uten øremerking gir ingen garanti for at pengene kommer fram til elevene. Dette er lureri, og lærere og elever har grunn til å være skuffet, tordner SV-leder Audun Lysbakken.

–Når regjeringen verken øremerker tidlig innsats i barnehager og skoler eller satsingen på rusfeltet, så kan pengene like gjerne ende opp som asfalt, sier han til NTB.

Også Arbeiderpartiets nestleder Trond Giske er i tvil om ekstrapotten virkelig vil bli brukt til tidlig innsats.

– Så lenge pengene ikke er øremerket, kan kommunene i realiteten bruke midlene på alle mulige formål, sa han til  VG denne uken.

– Forsvant i det blå

Ekstrapotten til tidlig innsats i barnehage og skole ble varslet da kommuneproposisjonen for 2018 ble lagt fram samtidig med revidert nasjonalbudsjett torsdag. Tidlig innsats er en sentral del av de borgerlige partienes skolepolitikk, men også tidligere har fagre løfter ikke blitt fulgt opp i praksis, ifølge Lysbakken.

– Regjeringen har tidligere gjort det samme: 870 millioner kroner til økt lærertetthet forsvant ut i det blå. I stedet for flere lærere, ble det færre. Kunnskapsministeren selger skinnet før bjørnen er skutt, mener han.

SV vil ha på plass en nasjonal regel som sikrer maksimalt 15 elever per lærer på 1. til 4. trinn og maksimalt 20 elever per lærer på de andre trinnene.

– Bare da har vi en garanti for at pengene kommer fram og brukes i tråd med formålet, sier Lysbakken.

Forsvarer politikken

Både kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) og kommunalminister Jan Tore Sanner forsvarer beslutningen om ikke å øremerke midlene for 2018.

– Det betyr at kommunene kan bruke pengene på ulike måter, men jeg har ingen tro på at de svikter elevene ved å bruke pengene på asfalt eller andre formål enn tidlig innsats for barna, sier Røe Isaksen til VG.

Han håper imidlertid kommunene bruker de 200 millionene på intensivopplæring i smågrupper, styrkede pedagogisk-psykologiske tjenester og kompetanse i SFO-tilbudet.

Sanner sier regjeringen ønsker minst mulig øremerking, men legger til at det er et klart mål at kommunene skal ta hensyn til regjeringens føringer.

– Noe annet ville vært veldig uklokt. Hvis kommunene ser bort fra føringene, risikerer man at staten tar sterkere føringsgrep senere, sa statsråden til NTB torsdag.

De 200 millionene til tidlig innsats i barnehage og skole er en del av kommunenes såkalte frie inntekter på mellom 3,8 og 4,3 milliarder i 2018.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS