Regjeringen gir seks millioner til studietilbud som skal sikre flere kvalifiserte lærere

I barne- og ungdomsskoler i Norge er det om lag 3.800 ukvalifiserte lærere. Nå får de av dem som aldri har fullført lærerutdanningen et nytt studietilbud.

Publisert

– For mange er terskelen for å gå tilbake skolebenken høy. Jeg har stor tro på at skreddersydde tilbud er det som skal til for at flere gjør nettopp det. Dette tilbudet bidrar til at ansatte i skolen kan få formell kompetanse. Fullført utdanning er et gode for dem det gjelder, men ordningen bidrar også til å redusere andelen ukvalifiserte lærere i norske klasserom, og det er viktig for elevene våre, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) i en pressemelding.

Ifølge GSI, Grunnskolens Informasjonssystem, er det 3.800 ukvalifiserte lærere i norske barne- og ungdomsskoler. Det utgjør en andel på 4,2 prosent. Det er imidlertid stor forskjell fra fylke til fylke.

De siste tilgjengelige tallene fra GSI følger den "gamle" fylkesinndeling. Der er det Hordaland som har den laveste andelen ukvalifiserte lærere, på 1,7 prosent. Finnmark topper lista, med 7,6 prosent. Deretter følger Akershus (6,7 prosent), Troms (6,3 prosent) og Oslo (5,9 prosent).

Regjeringen fordeler nå seks millioner til en studieordningen som skal gjøre det mulig for lærere som har påbegynt sin lærerutdanning, å fullføre den. De som har avlagt minst 150 studiepoeng av en fireårig lærerutdanning kan søke på opplegget, som blir mulig å gjennomføre ved seks utdanningsinstitusjoner. For søkerne gjelder samme opptakskrav som da de ble tatt opp første gang.

– Flere gode lærere er avgjørende for at elevene skal lære, mestre og trives på skolen. Vi vil at alle elever skal møte lærere med høy kompetanse. Selv om mange av de som jobber i skolen uten fullført lærerutdanning har lang erfaring og gjør en viktig jobb, kan det bety mye for elevene og for den enkelte at de får fullført utdanningen, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Fire nye institusjoner

Studietilbudet er utviklet av Universitetet i Tromsø og Nord Universitet, som tok opp de første studentene i fjor høst. Nå utvides ordningen til å gjelde ytterligere fire institusjoner.

Høgskolen i Innlandet startet opp med 22 studenter høsten 2020 og planlegger nytt opptak våren 2021. Høgskolen i Østfold og Samisk høgskole planlegger å starte opp i 2021 og Høgskulen på Vestlandet starter utredningsarbeidet nå.

Alle institusjonene skal også kartlegge hvor mange som er i målgruppen for ordningen i sin region.

Powered by Labrador CMS