– Lærere og ledere i skolen må nå diskutere hvordan vi skal bruke dokumentet slik at det preger arbeidet i skolen, sier leder i Utdanningsforbundet Steffen Handal.
– Lærere og ledere i skolen må nå diskutere hvordan vi skal bruke dokumentet slik at det preger arbeidet i skolen, sier leder i Utdanningsforbundet Steffen Handal.

Handal: - Et viktig og godt verdidokument for skolen

– Dette er et viktig og godt verdidokument for skolen, sier leder i Utdanningsforbundet Steffen Handal om ny overordnet del som ble banket gjennom i statsråd i dag.

Han mener at Overordnet del kan gi det verdiløft som Stortinget vil ha.

Stortingets vedtak varsler en ny retning for norsk skole, og Utdanningsforbundet har vært tydelige på at en ny Overordnet del må utformes på dette grunnlaget.

– Dette dokumentet svarer i store trekk på det Stortinget og vi har bedt om, sier Handal i en kommentar til Utdanning. 

 

 

– Lærere og ledere i skolen må nå diskutere hvordan vi skal bruke dokumentet slik at det preger arbeidet i skolen. Det er et felles ansvar å få det til, sier leder i Utdanningsforbundet Steffen Handal. 

Handal gir ros til statsråden for at han i arbeidet med ny overordnet del har vist lydhørhet for innspill fra lærerne, og samtidig fulgt opp Stortingets klare vedtak om sterkere vektlegging av skolens verdibaserte oppdrag.