Trine Skei Grande (V) er ny kunnskapsminister:

Fra klasserommet til ministerstolen

Før regjeringssamarbeidet langet Trine Skei Grande ut mot Høyres skolepolitikk. Nå overtar Venstre-lederen kunnskapsministerstolen etter Jan Tore Sanner.

Publisert Sist oppdatert

Det var en smilende Trine Skei Grande som entret slottsplassen ved siden av statsminister Erna Solberg fredag formiddag.

Da ble det bekreftet at Venstre-lederen forlater kulturministerposten og overtar som kunnskapsminister etter Høyres Jan Tore Sanner.

Damen som nå blir skolenes og barnehagenes øverste sjef, har selv erfaring fra klasserommet.

I 1989 jobbet Skei Grande som lærer ved Hunn skole i Overhalla i Trøndelag, fra 1992 til 1994 var hun adjunkt ved Levanger videregående skole, og i 1993 foreleste hun i sosialfag ved Høgskolen i Levanger. Venstre-lederen har også vært tydelig på at at skole er hennes hjertesak.

– For meg personlig har skole alltid vært den viktigste saken, uttalte hun til Utdanning i før valgkampen startet i 2016.

Flere kunnskapsrike lærere

Da det var offisielt at kunnskapsministerjobben var hennes, dro hun linjene langt tilbake i historien.

– Venstre har vært et skoleparti så lenge partiet har eksistert. Fra man hentet barn ut av fabrikkene, satte dem på skolebenken og etablerte fellesskolen i begynnelsen av forrige århundre. Det handlet det om å gi barn mer frihet og like muligheter. Det handlet om å myndiggjøre dem og sette dem i stand til å ta makten over sitt eget liv. Egentlig handler det om det samme i dag. Kunnskap er makt, og makt er frihet. Den friheten ønsker vi at alle barn skal ha, skriver Grande i en sms til Utdanning.

– Derfor vil regjeringens fremste prioritering i skolepolitikken alltid være å sørge for at elevene våre sikres flere kloke og kunnskapsrike lærere. Samtidig vil vi gi de yngste barna en best mulig start på livet gjennom et mangfoldig barnehagetilbud og en skolefritidsordning med høy kvalitet hvor også de familiene med dårligst råd får tilbud om gratis plass og/eller lavere pris, skriver Grande.

Hun understreker at både barnehage og sfo er viktige fellesskapsarenaer for barn.

– Både når det gjelder læring og det å få venner. Da er flere dyktige barnehagelærere helt avgjørende, sier den ferske kunnskapsministeren.

Langet ut mot Høyres skolepolitikk

Skei Grande har imidlertid ikke alltid vært like begeistret for Høyres skolepolitikk. På Venstres landsmøte i 2016 gikk hun hardt ut mot daværende kunnskapsminister, Høyres Torbjørn Røe Isaksen:

– Høyre har for lite tiltro til landets pedagoger, sa Grande.

Hun kritiserte Høyre for å fokusere for mye på ferdigheter fremfor kunnskap, dannelse og mestring.

– Det er et stort press på å kunne lese, skrive og regne. Skolen skal bygge hele mennesker, ikke bare gi et sett ferdigheter, understreket hun.

Lærer som beskyttet tittel

I landsmøtetalen samme år tok Venstres førstedame for seg lærermangelen. Fra talerstolen sa hun at læreryrkets status er noe av årsaken til at for få ønsker å bli lærere. En av løsningene hun skisserte var at «lærer» burde bli en beskyttet tittel.

– For du vil ikke ha en lege som bare kaller seg lege, til å operere deg. Du vil ikke ha en advokat som bare kaller seg advokat, til å forsvare deg. Sånn bør det være for dem som skal gi ungene våre kunnskap også, sa Grande.

Mot lærernorm, for avskilting

At lærernormen skulle bli en suksess, hadde hun ikke tro på den gangen. Da normen ble vedtatt i 2018, stemte Venstre imot. Motstanden hadde Skei Grande flagget i mange år allerede.

– Det blir ikke flere lærere av å innføre en lov med lærere som ikke finnes. Det blir flere lærere av å heve statusen for yrket, sa Grande til Dagbladet i 2013.

I 2018 sikret derimot Venstre og Krf flertall for Solberg-regjeringen i den såkalte avskiltingen av 33.000 lærerne, ved å gi kompetansekravene tilbakevirkende kraft.

Under den siste høringen i Stortinget stilte Trine Skei Grande spørsmål til Utdanningsforbundet i spørsmålsrunden.

– Mange andre yrker legger sin stolthet i å heve kompetansen – både trikkesjåfører, leger og advokater ønsker alle må fylle på faglig, og man er stolt over å gjøre det. Hvorfor er lærerne annerledes enn andre når det gjelder formalkompetansen? spurte hun.

Asheim får forskning

Når Skei Grande nå overtar kunnskapsministerstolen, får samtidig Jan Tore Sanner (H) overrakt nøkkelen til finansministerkontoret, mens dagens statsråd for forskning og høyere utdanning, Iselin Nybø, tar turen til Næringsdepartementet. Hennes stol er det Høyres Henrik Asheim som skal fylle.

Han sier til Utdanningsnytt at han gleder seg til å ta fatt på den nye jobben, og kommer med noen første tanker om hva han vil ta tak i:

–eg vil utfordre universitetssektoren til å i større grad svare på næringslivets og folks behov. I dag opplever de fleste av oss at vi trenger påfyll for å henge med i en teknologisk utvikling som går fort. Skal vi klare ambisjonen fra Lære hele livet, som snart legges frem, om at ingen skal gå ut på dato, så må vi sørge for at folk får de oppdateringene de trenger i løpet av karrieren, sier Asheim.

Powered by Labrador CMS