Grande: Problemet i norsk skole er at for få ønsker å bli lærere

Problemet er ikke at det er for mange elever i klasserommene, men for få lærere, påpekte Venstre-leder Trine Skei Grande i sin tale til landsmøtet fredag.

– Problemet i norsk skole er at det er for få som har lyst til å bli lærere, fastslo Trine Skei Grande.

Hun påpekte at det er få partier som snakker om denne problemstillingen siden den ikke bare kan vedtas.

– Du må faktisk gi folk den lysten til å bli lærere. Den lysten vil Venstre være med og gi til mange flere, lovet Grande.

Hun påpekte at en nøkkel er å heve statusen til læreryrket, og viste til at Venstre allerede har vært med på å gjennomføre et vellykket lærerløft som har gitt mange flere lærere med styrket kompetanse, og bedre kvalitet på undervisningen.

– Nå må vi få på plass Lærerløftet 2, fortsatte Grande og pekte på at det må gjøres flere nødvendige grep.

Grande mener blant annet at "lærer" må bli en beskyttet tittel for å fremheve yrkets status, profesjonen og pedagogikken som fag.

– For du vil ikke ha en lege som bare kaller seg lege, til å operere deg. Du vil ikke ha en advokat som bare kaller seg advokat, til å forsvare deg. Sånn bør det være for dem som skal gi ungene våre kunnskap også, påpekte Grande.

Hun ønsker flere fag som lærerne kan ta videreutdanning i, med mer historie, samfunnsfag og naturfag. Hun mener det også er mer behov for å utvide bredden i videreutdanningstilbudet.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS