Bok om norsk nærsynthet

- Vi må få til en global analyse for å forstå samfunnet vårt, sa sosiolog Hans Erik Næss da han presenterte boka "Planet Norge" under Aschehougs høstlansering. Boka har undertittel "Det norske samfunn i en globalisert verden".

Utdanning spør Næss hva han legger i tittelen. Boktittelen oppfatter man jo umiddelbart som om Norge var å betrakte som en planet, isolert fra resten av kloden.

- Grunntanken med boka er at mange temaer som er på dagsorden i Norge, er ikke isolert til Norge, men de angår også verden utenfor oss. Vi klager over høye strømpriser fordi strømmen selges ut av landet om sommeren, noe som resulterer i slunkne vannmagasiner den kommende vinter. Og det er jo da vi i Norge trenger strømmen. En del av sannheten er at om sommeren er det de som bor i det sørlige Europa som trenger mer strøm, for den brukes til kjøling i husene. Slik kjøling har jo vi i Norge ikke har særlig behov for sommerstid. Verden er derfor mer komplisert enn mange tror. Vi vil derfor ha lettere for å forstå det som skjer andre steder i verden når vi relaterer det til som skjer her hjemme. Derfor trenger vi en mer global analyse, sier han.

Han kaller boka si en sosiologisk "tapas". (For uinnviede legger vi til at tapas er et spansk måltid som består av mange ulike småretter.)
- Når det du skriver, har lærere som hovedmålgruppe, så tror jeg absolutt at mange av de temaene jeg tar opp i boka, egner seg godt til diskusjon i undervisningssammenheng.

Næss arbeider ved Universitetet i Oslo, og han er også medlem i KULTRANS (Kulturelle transformasjoner i globaliseringens tidsalder.)

Andre utgivelser

Mari Jonassen kommer med en biografi om Ragna Nielsen (1845-1924) – den har fått undertittelen "Livet er et pust". Nielsen var pedagog og kvinnesaksforkjemper. I 1885 opprettet hun i "Fru Nielsens Latin- og Realskole", med fellesundervisning for gutter og jenter. Hun ansatte kvinner til å undervise helt fram til artium – noe som var uhørt på den tiden. Nielsen var blant stifterne av Stemmerettsforeningen, og leksikonet forteller at hun overraskende var mot alminnelig stemmerett for kvinner.

Statsviteren Per. Eivind Heim har skrevet biografien "Megleren Paal Berg". Berg sto i spissen da dommerne i Høyesterett i 1940 la ned sine verv i protest mot okkupasjonsmakten. Han er også kjent for sitt illegale arbeid under krigen. I all hemmelighet var han Hjemmefrontens leder. Heim har tidligere skrevet en biografi om vår første utenriksminister, Jørgen Løvland.

Bok om fjell

"Bergtatt" er tittelen på geolog Henrik Svensens bok om fjellenes historie. Her skriver han om hvordan forståelsen av hvordan fjellene er dannet vokste fram da ideen om platetektonikk slo gjennom – det at jordskorpa består av et lite antall store plater (6-8) og en rekke små, og disse beveger seg og kan kollidere og dermed gi opphav til fjell (og jordskjelv). Han skriver også om hvordan fjellene har vært brukt til rekreasjon og sport. Og i en del religioner er det fjell som er hellige. Boka er brobyggende mellom naturvitenskap og humaniora.

Nilen

Det er vel kanskje ingen andre elver som har hatt en større plass i historiebøkene enn Nilen, verdens lengste elv. Boka "Nilen" er skrevet av Terje Tvedt. Han har gitt boka undertittelen "Historienes elv". Professor Tvedt regnes som en verdens fremste kjennere av Nilen og det området den renner gjennom. Han forteller hvordan nettopp Nilen har stått i sentrum i ulike historiske epoker fra de tidligste tider fram til våre dager.

Nordmenn i Alaska

Roy Andersen har i boka "Redningsmenn og lykkejegere" skrevet om norske pionerer i Alaska. En av historiene er om de 113 samene som med 500 reinsdyr reiste med dampskip fra Alta i 1898 med Alaska som mål. De skulle introdusere reindrift for eskimoene. (Avdøde professor Ørnulf Vorren har tidligere skrevet ei fascinerende bok om dette prosjektet.)
I Andersens bok kan vi også lese om gullgravere og om strevsomme reiser med hundespann for å skaffe medisiner til syke. Og vi får vel også med en forklaring på hvorfor julenissen bringer gavene med reinskyss.

Powered by Labrador CMS