Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet, og Tor Arne Gangs, forhandlingsleder KS. Ved oppstart av hovedtariffoppgjøret i KS-området 2020.
Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet, og Tor Arne Gangs, forhandlingsleder KS. Ved oppstart av hovedtariffoppgjøret i KS-området 2020.

Elendig resultat for lærerne i 2020

Lærerne fikk dårligst lønnsvekst av alle det siste året, godt under rammen for frontfaget, viser den endelige fasiten fra Teknisk beregningsutvalg (TBU).

Mens lønnsoppgjøret i fjor endte med en ramme på 1,7 prosent, fikk lærerne samlet sett en lønnsvekst på bare 1,2 prosent – et halvt prosentpoeng lavere.

Det går fram av den endelige TBU-rapporten som ble offentliggjort torsdag.

Noe av den lave lønnsveksten kan forklares med større bruk av vikarer og lærere uten godkjent utdanning, som drar gjennomsnittslønna ned. Men selv om disse trekkes fra, ender lønnsveksten for undervisningsansatte likevel under rammen med 1,5 prosent.

Til sammenligning fikk industrien ifølge TBU en lønnsvekst på 2,2 prosent, mens ansatte i varehandelen endte med hele 3,6 prosent mer i lønningsposen.

Les denne! Lærerne sakker akterut i lønnskampen

Også i finansnæringen fortsatte lønnsfesten med en oppgang på 2,9 prosent. De siste ti årene har ansatte innen finans hatt klart størst lønnsvekst av alle sektorer.

Staten endte samlet med en lønnsvekst på 1,8 prosent. Men deler av økningen skyldes høy lønnsvekst i Forsvaret. Holdes disse utenfor, er lønnsveksten på 1,5 prosent.

Kommuneansatte utenom lærere endte med en lønnsvekst på 1,9 prosent.


(©NTB)

Powered by Labrador CMS