Gunn Marit Helgesen vant kampen om ledervervet i KS

Gunn Marit Helgesen (H) er gjenvalgt som leder i kommuneorganisasjonen KS.

Publisert

Nestleder Mette Gundersen (Ap) utfordret Helgesen i kampen om ledervervet på landstinget i KS i Kristiansand. Men ved midnattstider i tirsdag ble det klart at valgkomiteen kom til å gå samlet inn for Helgesen. Mette Gundersen og Bjørn Arild Gram (Sp) ble gjenvalgt som nestledere.

Gunn Marit Helgesen er fornøyd med å bli gjenvalgt.

– Men mest av alt er jeg glad for at valgprosessen gikk så raskt og greit i dag, sier Gunn Marit Helgesen til Utdanning.

Valget ble framskyndet, og landstinget ble avsluttet lenge før oppsatt program. Bakgrunnen for at prosessen gikk så raskt, var at valgkomiteen ved landstinget i KS tirsdag kveld ved midnattstider kom fram til en enstemmig løsning uten dissens.
Gunn Marit Helgesen har vært leder i KS siden 2012 og styremedlem siden 2008.

Bred sammensetting viktig for Senterpartiet

Utdanning har spurt Senterpartiets medlem i valgkomiteen Ivar Odnes hvorfor partiet valgte å støtte Gunn Marit Helgesen fra Høyre og ikke Mette Gundersen fra Arbeiderpartiet.

– For oss var det viktig å få til en løsning med bred støtte i landstinget. Gunn Marit Helgesen har vist seg som en dyktig leder og hun er god til å samarbeide. Når de to nestlederne representerer Arbeiderpartiet og Senterpartiet, mener valgkomiteen at ledelsen har en solid rødgrønn representasjon, sier Odnes.

– Det har vært spekulert i at den manglende støtten til Gundersen handler om at hun ikke har ordførererfaring, samt at hun taklet lærerstreiken dårlig. Har det spilt inn?

– Nei, dette er ikke noe valgkomiteen har lagt vekt på, sier Odnes.

Odnes sier videre at det for Senterpartiet var viktig å få økt antallet medlemmer i KS' hovedstyre fra to til tre.

– For oss var det viktig å få til en løsning som samler alle og sikrer vår representasjon inn i hovedstyret. Nå har hovedstyret fått et solid sentrumsinnslag og et tungt sentrum-Ap-flertall, sier  Odnes, som er fylkesvaraordfører i Oppland.

Han legger til at det for valgkomiteen var viktig å få til et såkalt avtalevalg som hindrer kampvotering.

– Det måtte vi få landstinget med oss på og delegatene aksepterte det, sier Odnes.
Avtalevalget førte til at man unngikk nominasjonsrunder i landstingssalen.


Skuffelse i Arbeiderpartiet


Valgkomiteens leder Tore O. Sandvik uttaler til KS at han er overrasket og skuffet over valget til Aps rødgrønne partner, Senterpartiet, som støttet Helgesens kandidatur.
– Arbeiderpartiet og Senterpartiet har over 300 ordførere etter valget sist høst, og det er et solid rødgrønt flertall på landstinget. Vi er derfor overrasket over at Senterpartiet velger å gi Høyre lederen i KS, uttaler Sandvik.


Sterke stemmer om utenforskap

Gunn Marit Helgesen er ellers svært fornøye med det kommunalpolitiske toppmøtet om utenforskap, som ble arrangert i forbindelse med landstinget i KS.
– Dette har vært en fantastisk flott konferanse. Her har det vært sterke stemmer som har fortalt om utenforskap gjennom selvopplevde historier. Det har vært forskere som representerer fagkunnskap. Toppmøtet har gitt innblikk i konkrete prosjekter i kommunene der vi har fått oppleve hvilken innsats som gjøres lokalt og vi har hatt gode politiske debatter.

– Viktig politisk arena

– Når fem statsråder, statsministeren og Arbeiderpartiets leder prioriterer å komme hit, viser det at de alle sammen ser på dette toppmøtet som en viktig politisk arena, ser Helgesen.

600 deltakere gjestet toppmøtet og landstinget i Kristiansand som har vart i tre dager.

– Hvordan kommer KS til å følge opp arbeidet framover?

– Arbeidet med å motvirke utenforskap involverer hele KS-sektoren. Det handler om skole, barnehage, hvordan trekke inn frivillige, introduksjonsprogram og arbeidsmarkedstiltak. Dette handler om inkludering av flyktninger og innvandrere, men også om inkludering av nordmenn som har falt ut av utdanningssektoren og arbeidsmarkedet, sier Helgesen.

– Tilbakemeldingene jeg har fått underveis disse dagene har utelukkende vært positive, avslutter Helgesen.

 

Les også: Gunn Marit Helgesen blir høyst sannsynlig gjenvalgt som KS-leder

Powered by Labrador CMS