Årets tariffoppgjør i kommunesektoren er i gang. Til venstre Steffen Handal, forhandlingsleder for Unio kommune, til høyre KS' forhandlingsleder Per Kristian Sundnes, i midten Jan Olav Birkenhagen, forhandlingsleder for Akademikerne. Foto: Paal Svendsen
Årets tariffoppgjør i kommunesektoren er i gang. Til venstre Steffen Handal, forhandlingsleder for Unio kommune, til høyre KS' forhandlingsleder Per Kristian Sundnes, i midten Jan Olav Birkenhagen, forhandlingsleder for Akademikerne. Foto: Paal Svendsen

KS-oppgjøret: Unio krever eget lønnskapittel

I dag startet forhandlingene i årets tariffoppgjør i kommunesektoren.

Unio kommunes viktigste prioriteringer er bevaring av kjøpekraft innenfor en ansvarlig ramme, og et nytt lønnskapittel som vi mener kan sikre bedre uttelling for alle ansatte med høyere utdanning, går det fram av en pressemelding fra Unio.

Forhandlingsleder i KS, Per Kristian Sundnes, sier at selv om handlingsrommet fremover er begrenset, må det være et mål at en ny hovedtariffavtale bidrar til at kommunesektoren skal rekruttere, beholde og videreutvikle kompetent arbeidskraft. 

KS har inntrykk av at alle parter har realistiske forventninger til hva som er mulig å få til i årets hovedtariffoppgjør.

- Vi har derfor et berettiget håp om at vi denne gangen kan komme i mål uten hjelp fra Riksmekleren. Fra KS’ side har vi en klar ambisjon om at en ferdigforhandlet avtale skal bidra til at kommuner og fylkeskommuner skal kunne levere best mulig tjenester til innbyggerne. Det innebærer også at oppgjøret må bidra til at kommunesektoren skal være en attraktiv sektor å arbeide i, sier Sundnes.

KS slår fast at den økonomiske rammen i frontfaget vil ligge til grunn for forhandlingene i kommunesektoren.

 

Saken oppdateres.

Powered by Labrador CMS