Direktør for Arbeidsliv i KS, Tor Arne Gangsø.

Tross få søkere – KS er ikke bekymret for rektorrekrutteringen

KS-direktør Tor Arne Gangsø er enig i at rektorjobben er krevende, men han er ikke særlig bekymret for rekrutteringen til skolelederstillingene.

Publisert

– Generelt er det en utfordring å rekruttere til lederskap i kommunal sektor, det gjelder nesten alle tjenesteområdene. Sånn sett er ikke rekrutteringen av ledere i skoleverket særskilt komplisert, sier Tor Arne Gangsø, direktør for arbeidsliv i kommunenes arbeidsgiver KS.

Flere forskningsrapporter og undersøkelser fra de siste årene viser at det er få søkere til skolelederstillinger. I en Fafo-rapport fra 2019 oppgir bare fire prosent av skoleeierne at de har fått flere enn ti søkere til skolelederstillinger. Problemet er ekstra stort i små kommuner. Der svarer 89 prosent av skoleeierne at de har hatt færre enn fem søkere ved en utlysning.

Les også: Rektorjobben frister færre

I en spørreundersøkelse Skolelederforbundet publiserte i sommer kommer det dessuten frem at bare tre av dagens mellomledere i skolen ser for seg at de vil søke seg til en rektorjobb.

Gangsø sier han er godt kjent med rapportene det vises til, og funnene som er gjort.

– Dette er problemstillinger vi har jobbet med i mange år. Vi jobber for å styrke forutsetningene for lederne i kommunal sektor. Blant annet har vi utviklet LED, et eget utviklingsverktøy for mellomledere, sier Gangsø.

Les også: Rektor Jostein Stø sa opp i protest mot budsjettene

– Dramatiske ord

Han tror mange ledere i kommunal sektor, også i skolene, opplever å stå i et krysspress av krav fra de som bruker tjenestene, fra administrasjonen og fra politikerne.

– Lokalpolitikere har et genuint og sterkt ønske om at kommunen skal levere best mulig tjenester, men det er et voldsomt spenn mellom hva som kreves og hvilke ressurser som er tilgjengelig.

– Hva skal til for at man får mer ressurser inn i ledelsen av skolene?

– Kommunesektoren er av en sånn karakter at man føler at det er vanskelig å prioritere ledelse på bekostning av andre ansatte. Men vi er opptatt av at ledelse funker og at god ledelse gir bedre tilbud.

– Deler du fagforeningens bekymring for at rektor-krisen kan vokse seg større?

– Det er dramatiske ord, som ikke er dekkende for situasjonen. Det er utfordringer med ledelse i skolen og andre deler av kommunen, som KS og kommunen jobber med kontinuerlig. Vi følger med på utviklingen.

– Hvordan gjør dere det?

– Vi må se på hvordan turnoveren utvikler seg fremover. Vi har hatt en lavere turnover på rektorer enn på andre kommunale ledere hittil.

– Blir du mer bekymra når du hører at bare tre av ti mellomledere ser for seg en rektorstilling, og at de yngre rektorene er langt mer usikre på om de ønsker å bli i jobben?

– Det er viktig at unge ledere vil fortsette å være ledere. Men jeg ser det som helt naturlig at unge ledere ikke er sikker på hva de vil gjøre videre i yrkeskarrieren sin. Jeg trekker ikke noen dramatiske konklusjoner fra det.

Powered by Labrador CMS