Lærere vil ha mer nettvett på timeplanen

Nesten 70 prosent av lærerne sier de vil ha mer nettvett inn i skolen. Kun 17,5 prosent hadde diskutert bombetruslene som er fremsatt mot norske skoler med elevene, ifølge en uformell rundspørring Utdanning har gjort blant våre lesere.

Publisert Sist oppdatert

 

Jodel

 

 • Tysk mobilapp, som i utgangspunktet retter seg mot studenter.
 • Lansert i oktober 2014
 • Appen har 17-års aldersgrense, men denne blir ofte ikke overholdt.
 • Meldingene («jodelene») kan leses av alle som er logget på appen og befinner seg i en radius på ti kilometer fra brukeren.
 • Jodelene får pluss eller minuspoeng av andre brukere. En jodel som har fått fem minuspoeng, vil ikke lenger vises i feeden til brukerne. Poengene blir også brukt til å regne ut «karma», men dette får ingen direkte konsekvenser for brukeren.
 • Brukerne er i utgangspunktet anonyme, men selskapet opplyser at de vil oppgi deres identitet til politiet ved mistanke om lovbrudd.

 

Kilde: Jodel, Tønsbergs Blad, NTB

I rundspørringen har vi spurt leserne våre om mobilappen Jodel, elevenes bruk og nettvett. Appen har blitt benyttet til å fremsette trusler mot skoler rundt omkring i landet. Det har blitt fremsatt både bombetrusler og trusler om skoleskyting. I alle tilfellene har truslene vært grunnløse.

Halvparten av lærerne i rundspørringen kjenner til appen Jodel. Av dem som svarte var det flere som hadde tatt opp slike trusler med elevene. Her er noen av kommentarene fra lærere:

«Naboskole ble truet og stengt. Elevene hadde konkrete spm og tanker rundt det som skjedde. Lyttet til dem, trygget elevene, avklarte spekulasjoner. Klassesamtale.»

«Det legges for lite vekt på nettvett i undervisninga. Elevene vet ikke/tenker ikke på konsekvensene.»

«Jeg tenker at det er skremmende at så unge mennesker har enkel tilgang på å utføre så dramatiske hendelser for så mange. Kan dette være en "enklere" måte å utføre farlige situasjoner, uten å helt vite konsekvensene? Her har vi voksne, lærere, ledelse og foreldre, en jobb å gjøre!»

 

Dette spurte vi om:

Rundspørringen ble gjort via Utdannings nyhetsbrev som ble sendt ut denne uken. Mottakerne er hovedsakelig medlemmer av Utdanningsforbundet. 350 personer har svart, og derfor presiserer vi at dette ikke er en kvalitativ undersøkelse – kun en uformell rundspørring for å ta temperaturen blant leserne våre.

Av dem som har svart på rundspørringen, jobber 70 prosent i grunnskolen, 20 prosent i den videregående skole og 10 prosent andre steder.

På spørsmål om «du kjenner til Jodel», svarer halvparten at de ikke har hørt om den.

Vi har også spurt om de vet om elevene deres bruker Jodel. 10 prosent har svart ja, 25 prosent har svart nei mens 65 prosent svarer «vet ikke».

På spørsmål om bombetruslene som er rettet mot norske skoler har vært diskutert med elevene, svarer 16 prosent ja, 60 prosent nei og 24 prosent «vet ikke».

Siste spørsmål var: Hva tenker du om at elever oftere og oftere retter bombetrusler mot skoler via nye medier som f.eks. Jodel? Her er noen av svarene

 • «Det er rett og slett ikke bra. Elevene MÅ få en trygg skoledag. Slik vi har det i dag har vi MANGE svake elever og innvandrere i skolen da er det ekstra behov for tiltak rundt dette. Jeg har jobbet i vgs. i 27 år, men NÅ må det bli nye retningslinjer».
 • «Totalt uakseptabelt. Bra at politiet kommer inn i debatten og informerer. Noen sliter med å gi uttrykk for frustrasjon!! Gir vi voksne dem sjansen?»
 • «Jeg synes dette er svært uheldig. Jeg tror ikke elvene innser rekkevidden av sine egne handlinger. Jeg synes utviklingen er svært skummel og bør stoppes. Det bør i utstrakt grad undervises i nettvett. Bruk av praktiske scenarioer som for eksempel ved å dramatisere hendelsene kan få elevene til å forstå rekkevidden av slike trusler. Jeg tror det er vel så viktig å få bukt med den grove mobbingen som også kanaliseres via sosiale medier».
 • «Eg tenkjer at det finst ein del appar som berre ikkje burde vore laga, eller i hvert fall ikkje vore tilgjengelege for barn og ungdom. Det er utruleg viktig, men og utfordrande for vaksne å følgja med på det som borna og ungdommane driv med på nett. Det krevjer og at undervisning og refleksjon rundt nettvett blir meir vektlagt, slik at elevane blir klar over kva som er lurt og lov».
 • «Skremmende. Må balansere mellom å overfokusere på problemet, samtidig som det er behov for å diskutere. Det blir litt som med selvmord. For mye fokus på selvmord fører til mere selvmord. Uten å gå for mye inn på denne konkrete appen, så handler dette om etikk, moral og hvordan vi vil at skolehverdagen vår skal fungere.
 • Dette er bare ett av mange uttrykk for at informasjonsteknologi utfordrer oss i skolen. Vi må flytte fokus fra utstyr til nettvett, nettetikette, kildekritikk, kritisk refleksjon og sikkerhet».
 • «Mediafokuseringen der dette har skjedd har vært for massiv. Jeg mener ikke at det skal ties i hjel. En nyhet er en nyhet, tross alt, men moderasjon og tilbakeholdenhet må kunne benyttes i langt større grad».
Powered by Labrador CMS