Rektor ba medelever kritisere elev

En rektor i Lillestrøm kommune krenket en elev da han arrangerte et guttemøte hvor de skulle si noe negativt om en klassekamerat.

Publisert

Det skriver Romerikes Blad.

En elev ved Skjetten skole som har slitt med mobbing og skolevegring. Rektor ville løse dette ved å invitere til et guttemøte, og ba medelevene si én positiv og én negativ kommentar om ham, mens han selv var til stede. Det var kun denne ene eleven som skulle få en slik kritikkrunde.

Kommunen iverksatte en gransking etter varsler om hendelsen. Resultatene viser at rektoren krenket gutten og brøt opplæringsloven. Skoleeieren konkluderer med at gjennomføringen av møtet og gjentakelsen av negative tilbakemeldinger utgjorde krenkende atferd.

Gutten skulle forlate skolen og det ble derfor ikke satt i gang tiltak på grunn av rektors handlinger. Konsekvensene for rektoren er ukjente for avisa siden personalsaker er taushetsbelagte. Skolesjef Kirsti Aanstad Hettasch uttaler at skoleeieren vil vurdere oppfølging i tråd med regelverket.

Rektoren har hevdet at intensjonen var å få konstruktive tilbakemeldinger, men aksepterer kommunens konklusjon. Skolesjefen forklarer at slike møter vanligvis brukes for å løse konflikter.

– Å avholde guttemøter og jentemøter, eller klassemøter, er en helt vanlig metodikk i skolen. Gjennom møtene trener vi på å delta i et demokratisk samfunn, vi øver på sosial kompetanse, vi jobber med relasjoner mellom gruppen som helhet og med relasjoner mellom enkeltelever. Denne gangen fungerte det ikke etter hensikten, og utfallet ble ikke slik skolen eller rektor ønsket det, og hadde planlagt for, sier Hettasch.

Rektoren har vært i offentlighetens søkelys tidligere, skriver Romerikes Blad. I 2007 satte han tape over munnen til elever som bråket i timen. Kunnskapsministeren refset metoden den gang overfor VG. Han har også offentliggjort elevresultater og anklaget for streikebryteri.

Foreldrene på Skjetten har meldt rektors krenkelser til Statsforvalteren.

– Selv om de får gjort lite nå som han har sluttet på skolen, blir det i hvert fall med i Statsforvalterens vurderinger i fremtiden, sier foreldrene til Romerikes Blad.

Powered by Labrador CMS