Uteområdet i Læringsverkstedet-barnehagen Solkollen Flekkerøy i Kristiansand har fått nye utesoner takket være festivalgjerder.
Uteområdet i Læringsverkstedet-barnehagen Solkollen Flekkerøy i Kristiansand har fått nye utesoner takket være festivalgjerder.

Har leid festival-gjerder til uteområdet i barnehagen

Køordning på badene, håndvask med maling og inngjerding av uteområdet. Slik forbereder barnehagene seg til å åpne dørene igjen.

Publisert Sist oppdatert

– De ble nok litt overrasket da jeg sa jeg ringte fra en barnehage og ønske å leie gjerder, sier Inger Viste, pedleder i Solkollen Flekkerøy barnehage i Kristiansand.

– Men servicen var upåklagelig, de kunne levere allerede dagen etter, forteller hun.

Ideen om å dele inn uteområdet ved hjelp av festivalgjerder startet med en spøk, men sammen med styrer og kolleger fant Viste ut at det egentlig ikke var så dumt likevel.

– Nå er uteområdet delt inn i fem områder, en for hver kohort. Meningen er å gjøre det enklere å holde barnegruppene adskilt, og på den måten slipper vi forhåpentligvis å bruke ordet nei alt for ofte, sier hun.

På hvert område er det ulike aktiviteter for de 102 barna som går i barnehagen. Planen er å rullere på bruken en dag av gangen, da slipper de å måtte sprite ned leker og stativer så ofte. Fordelen med festivalgjeder, sier Viste, er dessuten at de er stødige, veier lite og er enkle å manøvrere.

I tillegg vil barnegruppene også benytte seg av skogsområdet i nærheten. Der har de ansatte vært i sving siste uka og fått laget gapahuk ved hjelp av store presenninger.

– Som en eksamen

– Den største utfordringen har egentlig vært å få alt på plass, i henhold til smitteveilederen, i løpet av så kort tid. Heldigvis jobber jeg i en barnehage med utrolig mange kreative, positive, effektive og fleksible mennesker. Vi har fokusert på at vi barnehagen skal være trygg for både barn og ansatte, og at vi skal ha et solid pedagogisk tilbud, ikke bare et omsorgstilbud. Nå tror jeg de fleste gleder seg for å se om alle tiltakene vi har gjort vil fungere, sier Viste.

Mandag morgen åpner de dørene igjen. Levering og henting skal skje ved porten, og det blir litt reduserte åpningstider. Viste er spent på barnas reaksjoner.

– Vi må ikke glemme at barna nå har vært lenge hjemme og kanskje vil trenge litt ekstra nærhet og trygge voksne de første ukene, sier hun.

– Jeg har litt samme følelse før en eksamen. En har øvd og prøvd å forutse alt som kan komme, men det er på mandag vi skal til pers. Da får svar på om det vi har jobbet oss fram til vil fungere.

Hvert område har ulike aktiviteter å by på.
Hvert område har ulike aktiviteter å by på.

På facebook-gruppa "Idebroen til barn" har Inger Vistes bilder av uteområdet fått iover 800 tomler opp og 360 kommentarer. Der inne deler barnehageansatte ideer til hvordan man kan løse logistikken og de praktiske utfordringene barnehage-gjenåpningen byr på.

Ifølge smittevernveilederen som ble presentert forrige uke skal blant annet barna deles i mindre grupper, eller kohorter, de skal være mye utendørs og det er klare regler for hvor hyppig man skal vaske hendene.

Men det er ikke bare de ansatte som må lære de nye barnehage-reglene. De skal også formidles til barn og foreldre. I Idebroen-gruppa har Tina Saatvedt delt sine forslag til "bilde-plakater" som kan gjøre det enklere å forstå.

Forståelig informasjon

– Informasjon til ansatte, barn og foreldre i denne tiden er viktig for å skape trygghet og forutsigbarhet, sier Saatvedt.

Der hun jobber, i Skyset FUS-barnehagen i Nittedal har de mange barn med minoritetsspråklig bakgrunn, og vet hvor viktig det er at informasjonen de deler er enkel å forstå for alle.

Slik blir reglene greie å forstå for store og små.
Slik blir reglene greie å forstå for store og små.

– Vi har det siste året satset på opplæring i ASk og bruk av dagtavle. Bildestøtte er noe barna og ansatte hos oss er vant ti å bruke og da var det naturlig for meg å lage slike til oss, barna og foreldrene ved gjenåpningen, forteller hun.

Saatvedt gleder seg til å se barna igjen, og vet at mange av dem savner barnehagen nå. Men hun er spent på å se hvordan alt fungerer i praksis, spesielt om det vil være tid til vask av leker og overflater.

– Og så tenker jeg mye på de barna som har behov for tilrettelegging i det daglige og som trenger faste rutiner og forutsigbarhet, har behov for pauser og for tilrettelagt opplæring. Det er utrolig viktig at de blir ivaretatt nå.

Maling-vask

I Hamborg og Vestjorden barnehage i bydel Vestre Aker i Oslo skal barna få teste håndvask på en helt spesiell måte når de kommer til barnehagen denne uken.

Der planlegger Merete Evensen Wisløff å la dem vaske hendene med hansker og maling. Da kan de enkelt visualisere hvordan såpen fordeler seg, og om det er steder de må huske å vaske bedre.

En test-håndvask med maling gjør det mulig å vise barna hvordan "såpen" fordeler seg.
En test-håndvask med maling gjør det mulig å vise barna hvordan "såpen" fordeler seg.

Wisløff testet metoden hjemme først, før hun skal prøve den på barnehagebarna.

– Jeg skal gjøre det selv med min gruppe og be mine medarbeidere gjøre det på sin måte med sine barn også, forteller hun.

Wisløff gleder seg til å se barna igjen, men er spent på hvordan det skal bli for barna å bare få være sammen med noen.

– Vi må håpe at det praktiske vi har lagt opp faktisk lar seg gjennomføre i hverdagen og ikke bare på papiret. Jeg tror det er mye med gjenåpningen som kan bli utfordrende, og jeg er redd det blir mye fokus på ting barna ikke kan og får lov til, og eventuelt fravær av voksne ved sykdom og store utfordringer med det, sier hun.

Litt mer skrubb i midten og på tommelen må til for at "såpen" skal ha vært overalt.
Litt mer skrubb i midten og på tommelen må til for at "såpen" skal ha vært overalt.

Kø-ordning til vasken

Om de også kjører malingvask i Flekkenga natur- og gårdsbarnehage på Hamar er usikkert, men der vil det i alle fall ikke herske noen tvil når barna står i kø for håndvasken.

Der har assistent Janne Arnesen og hennes kolleger sørget for at plassene er tydelig merket med laminerte smileys på gulvet. Utendørs har de fått sprayet smileys på bakken også, der barna kan stille opp nå de skal på tur.

En etter en, med god avstand til hverandre. Det er ingen tvil om hvor barna i Flekkenga barnahage skal stå når de er i kø.
En etter en, med god avstand til hverandre. Det er ingen tvil om hvor barna i Flekkenga barnahage skal stå når de er i kø.

– Vi er avhengige av å få på plass gode rutiner for hygiene og renhold utover det vi er vant med, sier hun.

Arnesen synes smitteveilederen har vært et godt utgangspunkt for å planlegge gjenåpningen. Men er spent på hvordan det skal fungere å ha barna delt inn i kohorter hele dagen.

Ut på tur, aldri sur!
Ut på tur, aldri sur!

– Det blir også en utfordring at vi voksne blir veldig låst til "vår egen lille kohort". Men nå føler jeg at vi er godt forberedt, og skal klare å gi barna en trygg og god barnehagehverdag. Dette tror jeg skal gå fint, sier hun.