Helsemyndighetene vil at skolebarn skal prioriteres i kollektivtransporten

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet vil at skolebarn skal prioriteres dersom det er fullt og passasjerer må avvises.

I den oppdaterte smittevernveilederen presiseres det også at virksomhetene må sørge for at avstand holdes, og at det eventuelt må brukes vakter dersom det er nødvendig for å begrense påstigning på transportmidler uten setereservasjon.

Veilederen inneholder de nasjonale anbefalingene for smittevern i kollektivtransporten. I tillegg kan lokale myndigheter gi ytterligere råd og anbefalinger.

(©NTB)