Den nyeste rapporten fra koordineringsgruppen viser at tjenestetilbudet til barn og unge nå har tilnærmet normal drift.
Den nyeste rapporten fra koordineringsgruppen viser at tjenestetilbudet til barn og unge nå har tilnærmet normal drift.

Tilbudet til sårbare barn og unge nærmer seg normalnivå

Den nyeste rapporten fra koordineringsgruppen som følger med på tilbudet til sårbare barn og unge under pandemien, viser at tilbudet nærmer seg normalnivå.

Den nyeste rapporten viser at tjenestetilbudet til barn og unge nå har tilnærmet normal drift, men at flere møter med barn gjøres digitalt, og at noen familier avlyser avtaler med tjenester som barnevernet og familievernkontor.

– Barn og unge skal bære minst mulig av konsekvensene av koronapandemien. Det har vi gitt tydelige føringer om til kommunene, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

Det kommer også fram at voldsutsatte oftere enn før vender tilbake til voldsutøver etter opphold på krisesenter, samt at barn og unge med funksjonsnedsettelser til en viss grad ikke får de tilbudene de skal ha når det gjelder skole, helse, arbeid og fritid.

Les denne: – Kommunene har sviktet barn og familier med spesielle behov

Rapporten viser at noen familier og unge ikke benytter seg av offentlige tjenester, som helsetjenester, på grunn av smittevern eller frykt for smitte.

– Vi jobber kontinuerlig med tiltak for dem som trenger det mest. Det viktigste vi kan gjøre for sårbare grupper er å holde tjenestene åpne og informere om at tjenestene er trygge å ta kontakt med, sier Ropstad.

I det som er den tiende rapporten fra koordineringsgruppen, kommer gruppen også med flere anbefalinger til regjeringen. Rapporten som kom i mai viste at overdrevne koronatiltak har rammet sårbare barn.

Blant anbefalingene i den nye rapporten er at

  • barnehager og skoler må holdes åpne; eventuelle begrensninger bør begrunnes med smittevern og være tidsbegrenset
  • ungdom bør prioriteres som målgruppe
  • barn og unge skal få dekket sine omsorgsbehov dersom de havner i smittekarantene eller isolasjon på grunn av sykdom
  • barn med funksjonsnedsettelser trenger økt oppmerksomhet.

Gruppen anbefaler også at regjeringen innhenter mer kunnskap om langtidskonsekvensene som pandemien og smitteverntiltakene har på barn og unge.

(©NTB)