Lærere forteller om en mer stressende hverdag og utvidet ansvar i korona-tiden.
Lærere forteller om en mer stressende hverdag og utvidet ansvar i korona-tiden.

Korona utvida lærerrollen

Ny undersøkelse bekrefter at koronatida har gitt lærerne nye oppgaver, mye jobb og store bekymringer. For mange har det gått utover trivselen i yrket.

Publisert Sist oppdatert

Lærere har under det første året av pandemien brukt mye tid på å følge opp elever og være tilgjengelige langt ut over vanlig arbeidstid, heter det i undersøkelsen «Lærertetthet i koronaepidemiens første år». Rapporten, som er laget av forskere ved NIFU, er den fjerde delrapporteringen fra Evaluering av norm for lærertetthet.

Arbeidskrevende

I rapporten kommer det frem at lærernes relasjon til elevene og familiene har vært svært viktig under pandemien, men også svært arbeidskrevende, særlig når skolene har vært stengt.

For mange lærere har det vært hyppigere kontakt med familiene enn vanlig.

En lærer beskriver det slik:

"Det var mange foreldre som var veldig på. Noen var fornøyd, andre misfornøyd. Etter hele dager med undervisning måtte vi bli sittende igjen på trinnet og justere undervisningsopplegget basert på tilbakemeldinger fra foreldre og fra ledelsen. Dette var jo ukjent terreng, og vi måtte hele veien justere oppleggene og lage nye opplegg, det var heftig."

Ettersom smittesituasjonen endra seg hele tida, oppgir lærere at det også førte til økte bekymringer for at elevene sliter.

Undersøkelsen refererer en lærer i en avgangsklasse i et område der mange foreldre ikke hadde særlig kjennskap til det norske videregående skolesystemet. Denne læreren hadde brukt mye tid på svare på spørsmål om dette. I det hele tatt melder mange lærere at foreldra har vært «veldig på» og søkt mer kontakt og informasjon enn vanlig.

Alt dette er kommet på toppen av planlegging og utøvelse av vanlig undervisning, som også har vært spesielt krevende i denne tida.

Gått utover trivselen

Ved undervisning på skolen under pandemien har plass vært et problem. Likevel har kohort-organiseringa i stor grad latt seg gjennomføre, mye på grunn av de nye reglene for lærertetthet, ifølge undersøkelsen.

Lærerne oppgir derimot at de har vært usikre på hvordan de skulle evaluere elevene faglig når vurderingsgrunnlaget var mangelfullt. For mange har dette gått ut over trivselen i yrket.

I en undersøkelse Utdanningsforbundet publiserte i januar i år oppga 53 prosent av lærerne at de har søkt seg bort, eller vurderer jobb utenfor skolen på grunn av koronapandemien. 85 prosent opplyste at de hadde jobbet mye mer (50 prosent), eller mer (35 prosent), enn vanlig i månedene etter skolestengningen 12. mars i fjor og fram til sommerferien samme år.

Flere har bidratt

NIFUs undersøkelser viser også at andre yrkesgrupper ved skolen har deltatt i arbeidet med oppfølging av elever.

Helsesykepleiere har for eksempel dratt hjem til elever det har vært uro for. Men samtidig har helsesykepleierne hatt krevende og nye oppgaver knytta til smittevernet og smittehåndteringa ved skolen.

Powered by Labrador CMS