Inntil 5,3 milliarder mer til kommunene i 2018

Regjeringen legger opp til en reell vekst i kommunenes inntekter på mellom 4,3 og 5,3 milliarder kroner i 2018.

Det kommer fram i kommuneproposisjonen for neste år, som ble lagt fram samtidig med revidert nasjonalbudsjett torsdag.

– Vi sikrer kommunene en god og forutsigbar økonomisk vekst også i 2018. Gjennom hele denne stortingsperioden har kommunene fått økte rammer, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) til NTB.

– Veksten i kommuneøkonomien har vært klart høyere med Høyre og borgerlig styre enn den var under åtte år med rødgrønt styre.

Hva regjeringen til slutt lander på, blir først klart når statsbudsjettet for 2018 legges fram i oktober.

Rus, skole og helse

Det legges opp til at veksten i de såkalt frie inntektene, penger som ikke er øremerket, skal bli på mellom 3,8 og 4,3 milliarder kroner neste år.

Men det legges klare føringer på en god pott av disse pengene: Regjeringen har lagt inn 300 millioner for å styrke rusomsorgen, 200 millioner til tidlig innsats i barnehage og skole og et tilsvarende beløp til forebyggende tiltak for barn, unge og familier.

Sanner sier regjeringen ønsker minst mulig øremerking, men legger til at det er et klart mål at kommunene skal prioritere disse områdene over tid.

– Noe annet ville vært veldig uklokt. Hvis kommunene ser bort fra føringene, risikerer man at staten tar sterkere føringsgrep senere, konstaterer statsråden.

KS: – Riktig retning

Kommunenes interesseorganisasjon KS sier i en kommentar at de mener kommuneproposisjon går riktig vei, men advarer om et sterkt utgiftspress for kommunene og fylkeskommunene til neste år og årene fremover.

KS-leder Gunn Marit Helgesen (H) peker på at av de frie inntektene neste år, så består veksten reelt på mellom 1,25 og 1,75 milliarder, når utgifter grunnet endringer i befolkningssammensetning og i økte forventede pensjonskostnader er trukket fra.

Sanner mener regjeringen har skapt en sunn kommuneøkonomi de siste årene. Han viser til at stadig færre kommuner er å finne på den såkalte Robek-listen. Kommunene på denne listen blir satt under en form for statlig administrasjon.

Av proposisjonen fremgår det også at fylkeskommunene får 300 millioner av veksten i frie inntekter. Regjeringen foreslår at 100 millioner skal gå til en særskilt fordeling til fergefylkene.

Storbytilskudd

Sanner forventer også at kommunene fornyer seg og effektiviserer driften, men påpeker at det ikke er stilt noen krav til dette.

Hvis kommunene effektiviserer 0,5 prosent i 2018, vil det utgjøre 1,2 milliarder kroner, ifølge departementet.

2018 blir også det første året Kristiansand får storbytilskudd. Det skjer i forbindelse med at kommunen blir slått sammen med Søgne og Songdalen.

Tilskuddet blir på 33 millioner i 2018, men økes til over 40 millioner i 2020.

– Kristiansand har i mange år hatt et sterkt ønske om å komme på denne listen. Med sammenslåingen er tiden inne for å få storbytilskudd, sier Sanner.

Fra før har Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger storbytilskudd.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS