Oslos byråd for oppvekst og kunnskap, Tone Tellevik Dahl (Ap). Arkivfoto: Utdanning
Oslos byråd for oppvekst og kunnskap, Tone Tellevik Dahl (Ap). Arkivfoto: Utdanning

Oslo-budsjettet: 784 nye barnehageplasser og 35 nye lærere

Det rødgrønne budsjettforslaget for Oslo for 2017 er på totalt 67,4 milliarder kroner. I dette ligger det en satsing på 784 nye barnehageplasser og midler til 35 nye lærere på de laveste trinnene.

I tillegg vil de rødgrønne i hovedstaden øke finansieringen for nye elever i grunnskolen til 95 prosent, viser budsjettet som ble lagt fram i dag.

 

4000 barn utenfor barnehagen

Satsingen på barnehageplasser er et skritt mot målet om 3000 flere barnehageplasser innen 2019, opplyser byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap i en pressemelding.

– Byrådet vil utvide barnehagen i Oslo tilsvarende én norsk gjennomsnittsbarnehage i måneden i 2017. Oslo er fylket i Norge med lavest dekningsgrad i barnehagen. Med byrådets barnehageutbygging vil dekningsgraden passere landsgjennomsnittet i løpet av 2019, sier byråd for oppvekst og kunnskap, Tone Tellevik Dahl (Ap).

De rødgrønne peker på at det står 4000 barn utenfor barnehagen i Oslo. Derfor vil de øke inntektsgrensen for å få gratis kjernetid i barnehagen fra statens sats på 417 000 til 603 000 kroner i bydelene Grorud, Stovner, Alna, Bjerke og Søndre Nordstrand i 2017.

 

Egen app for barnehage og foreldre

Byrådet setter også av 46,1 millioner kroner til å gjennomføre byrådets strategi for kompetanse og rekruttering i barnehagen og til innføring av byrådets nye oslostandard for systematisk oppfølging av barns språkutvikling.

Det er også satt av midler til å bygge ut trådløse nettverk og datalinjer med god kapasitet til alle barnehager i Oslo, samtidig som det legges til rette for bruk av digitale pedagogiske verktøy i barnehagen. Byrådet setter også av midler til et digitalt system for kommunikasjon mellom barnehage og foreldre.

– I løpet av 2017 vil foreldre og barnehage kunne få beskjeder og kommunisere direkte med hverandre via en egen app. Vi vil styrke barnehage–hjem-samarbeid, og gjøre hverdagen til småbarnsforeldre og medarbeidere i barnehagen enklere, sier Tellevik Dahl.

Byrådet vil øke kostprisen i barnehagen fra 115 til 165 kroner i måneden, noe som skal gå til et godt mattilbud i barnehagene.

 

Lærersatsingen dobles

I budsjettet foreslås det en dobling av byrådets lærersatsing på 1.–4. trinn, fra 35 til totalt 70 lærere. Lærerne vil være på plass til skolestart 2017, og kommer i tillegg til de 6-700 lærerne som byrådet årlig planlegger å ansette som følge av vekst i antall elever og lærere som slutter.

– Lærerne skal nå ut til elevene som trenger dem mest, sier Tellevik Dahl.

Byrådet varsler samtidig at finansieringsmodellen for videregående opplæring skal evalueres og forbedres.

I budsjettet vil byrådet styrke AKS med 41 millioner kroner. Med budsjettforslaget vil 44 av byens 99 barneskoler få tildelt midler til økt deltakelse og kvalitet i AKS.

– Byrådet vil utvikle AKS fra å være et oppbevaringstilbud til å bli en forlenget del av skoledagen. Leksehjelp, lek, fritidsaktiviteter, fysisk aktivitet og språktrening blir viktige elementer i nye AKS. Jeg

 

Styrker IKT-systemene på skolene

Yrkesfagreform Byrådet setter av 22,4 mill. kroner de neste fire årene til å gjennomføre de første tiltakene i byrådets yrkesfagreform, som legges frem senere i høst. Midlene skal blant annet gå til å prøve ut yrkesfag i barneskolen og til å gjøre både elever og foreldre bedre rustet til å ta gode utdanningsvalg.

– Bare 1 av 5 søker yrkesfag i Oslo og på 5 av 7 yrkesfaglige utdanningsprogrammer er det under 50 prosent som fullfører og består innen fem år. For å utdanne nok fagarbeidere til å bygge byen vil byrådet gjennomføre en yrkesfagreform med mål om å løfte yrkesfagene tilbake i fortellingen om kunnskapsbyen Oslo, sier Tellevik Dahl.

Byrådet vil også bruke 200 millioner kroner de neste fire årene til modernisering av IKT-systemene på skolene i Oslo. Midlene skal blant annet brukes til kjøp av nytt utstyr, mer stabile datanettverk og moderne beredskapsløsninger.

Byrådet vil på slutten av året legge frem sin strategi for bruk av læringsteknologi i skolen.

 

Powered by Labrador CMS