Krenkelser av barn og dårlig samarbeid med foreldre - kommunen fant alvorlige problemer i egen barnehage

Foreldre mente en rekke alvorlige hendelser kunne være grunnlag for å gå til anmeldelse. Nå har Trondheim kommune gjennom tilsyn avdekket store problemer i sin egen barnehage.

Publisert Sist oppdatert

Det er barnehage.no som først meldte om tilsynsresultatet med Lade barnehager. Det er Trondheim kommune som eier Lade barnehager som består av Stabburet, Korsvika og Østmarkneset barnehager.

En rekke foreldre har klaget til kommunen om forholdene, og i en av klagene mener de det kan være grunnlag for å politianmelde barnehagen, ifølge barnehage.no.

Kommunen har nå gjennomført et omfattende tilsyn som også innebærer at eksterne observatører har vært inne i barnehagene i flere dager. I den foreløpige tilsynsrapporten har de konkludert med en rekke pålegg som må rettes opp i løpet av kort tid.

Kommunalsjef for barnehage i Trondheim kommune, Ella Ingdal, sier til barnehage.no at hun ser svært alvorlig på det som har kommet fram.

– De beskriver en praksis som vi definitivt ikke kan være bekjent av. Jeg blir berørt når jeg leser om de observasjonene som er gjort, jeg blir berørt av barn og foreldres opplevelser i møte med barnehagen og jeg blir berørt av de tydelige påleggene tilsynsmyndigheten pålegger oss. Samtidig er jeg glad for at forholdene er kommet frem, det gir oss et godt utgangspunkt for det videre arbeidet på barnehagen, sier hun til barnehage.no.

Hun forteller at barnehagen har fått ny leder og også en ekstra avdelingsleder.

– Oppgaven nå er å snu en svært uheldig pedagogisk praksis hvor ikke alle barn er møtt av den omsorgen de i aller høyeste grad har krav på, sier hun til barnehage.no.

Powered by Labrador CMS