Kommuner må punge ut til private barnehager hvis de kutter prisen for foreldre

Arendal kommune kuttet foreldrebetalingen med 500 kroner i måneden for å lokke flere til å velge kommunal barnehage. Nå har Kunnskapsdepartementet bestemt at de må punge ut for å gi de private barnehagene samme mulighet til å kutte prisen.

Publisert Sist oppdatert

En rekke kommuner opplever at barnetallene synker. Dermed blir det økt konkurranse mellom barnehagene om barna.

I Arendal kommune vedtok de å senke foreldrebetalingen med 500 kroner i måneden for få flere foreldre til å velge kommunale barnehager fremfor private.

Da ble det bråk. Et stort flertall av barnehagene i kommunen er private, og de er avhengige av å fylle plassene for å få penger til drifte ettersom de får tilskudd per barn. Men kommunen ville ikke gi de private barnehagene økte tilskudd slik at de også kunne sette ned foreldrebetalingen.

PBL vant fram

Private barnehagers landsforbund (PBL) klagde derfor inn saken på vegne av de private barnehagene i kommunen.

– Arendal kommune plikter å fatte nytt vedtak om tilskuddssatser for private barnehager, slik at alle barnehager i kommunen settes i stand til å redusere foreldrebetalingen, sa direktør i arbeidsgiveravdelingen i PBL, Espen Rokkan, til Agderposten tidligere i år.

Statsforvalteren i Agder ga imidlertid kommunen medhold, og PBL tok saken videre til Utdanningsdirektoratet som igjen sendte den til Kunnskapsdepartementet.

Nå har avgjørelsen kommet, og de private barnehagene har fått medhold. Kommuner som reduserer foreldrebetalingen må kompensere dette gjennom økte tilskudd.

Avgjørelsen fører sannsynligvis til at Arendal kommune må etterbetale flere millioner kroner i tilskudd til private barnehager for 2021.

Må kompensere priskutt

Inntekten til en privat barnehage består i hovedsak av kommunalt tilskudd pluss foreldrebetaling per barn. Tilskuddet beregnes ut fra hvor mye kommunen selv bruker på drive sine egne barnehager.

Men også kommunen får inntekter gjennom foreldrebetaling. Forenklet sagt er det dermed slik at kommunens kostnad per barn minus foreldrebetalingen utgjør det kommunale tilskuddet til private barnehager.

I veiledningen fra Utdanningsdirektoratet kan det tolkes slik at kommunen skal trekke fra maksprisen for foreldrebetaling, uavhengig av hva kommunen selv krever i foreldrebetaling. En slik tolkning fikk også Arendal kommune støtte i hos statsforvalteren.

Les også: – Vi ser dette som en unik mulighet til å styrke andelen barnehagelærere

I praksis ville det si at hvis kommunen senker foreldrebetalingen i kommunale barnehager, vil ikke de private ha krav på høyere tilskudd slik at de kan følge kommunens priskutt.

I den nye tolkningsuttalelsen fra Kunnskapsdepartementet skriver også de at dagens veiledningstekster fra Utdanningsdirektoratet kan oppfattes slik. Men dette mener departementet strider mot prinsippet om likeverdig behandling av kommunale og private barnehager.

De mener derfor lavere foreldrebetaling i kommunale barnehager må føre til tilsvarende mindre fratrekk i tilskuddet til private barnehager. Det vil gjøre at de private barnehagene også kan velge å kutte i foreldrebetalingen for å konkurrere med kommunens priskutt. Men de står også fritt til å bruke pengene på andre ting.

Veileder skal oppdateres

Departementet ber nå Utdanningsdirektoratet om å oppdatere veiledningen i tråd med tolkningen fra Kunnskapsdepartementet. Dermed blir det sannsynligvis lite fristende for kommuner å bruke priskutt som middel for å lokke flere foreldre til å velge kommunale barnehager.

Saken er nå sendt tilbake til Statsforvalteren i Agder for en ny vurdering basert på departementets tolkning.

– Foreløpig avventer vi tilbakemelding fra Statsforvalteren knyttet til denne beslutningen, og det er derfor for tidlig å si noe om eventuelle konsekvenser, skriver kommunalsjef i Arendal kommune, Anne Grete Ødegården, i en e-post.

Powered by Labrador CMS