20 % av kommunene i Nord-Norge hadde i forrige skole år 20 % eller mer ufaglærte lærere; sju av disse hadde mer enn 30 %, skriver Karl Øyvind Jordell. Arkivfoto: Utdanning
20 % av kommunene i Nord-Norge hadde i forrige skole år 20 % eller mer ufaglærte lærere; sju av disse hadde mer enn 30 %, skriver Karl Øyvind Jordell. Arkivfoto: Utdanning

Ikke lærere til å fylle stillingene

Høyre og Ap sier de vil støtte KrFs lærenorm med 100 mill. kr. Dette er vel og bra. Men det finnes ikke lærere til å fylle disse stillingene.

Publisert Sist oppdatert
  • Saken: KS mener KrFs hjertesak, lærernormen, er underfinansiert med mer enn 100 millioner kroner for neste år. Det vil både Høyre og Ap hjelpe til med, ifølge DN.

Normen vil dermed bli oppfylt ved at lærere flytter på seg fra utkantene hvor det allerede er stor lærermangel: 20 % av kommunene i Nord-Norge hadde i forrige skole år 20 % eller mer ufaglærte lærere; sju av disse hadde mer enn 30 %. Se utdyping av dette i mitt innlegg «Nye tall om lærermangel».

Man hadde trodd at lærere som ikke er i skolen, ville søke seg tilbake når arbeidsvilkårene ble oppfattet som bedre som følge av normen. Men der er ikke tegn til noen stor bevegelse av slike lærere tilbake til skolen, se artikkelen «Rømmelærerne vender ikke tilbake».

 

  • Karl Øyvind Jordell er professor ved Universitetet i Oslo.