Mona Søbyskogen, nestleder i Skolelederforbundet.

Skolelederforbundet: – En anbefaling om mobilforbud er ikke veien å gå

Skolelederforbundet stiller seg kritiske til regjeringens ferske mobilråd, både når det kommer til innhold og timing. 

Publisert Sist oppdatert

– Det ville vært fornuftig å vente til november. Skjermbrukutvalget har kommet med to uttalelser før jul, men det har ikke konkludert endelig, sier Mona Søbyskogen, nestleder i Skolelederforbundet, til Kommunal Rapport. 

Hun utdyper i en sak på forbundets egne nettsider

– Skolen må ligge fremst i arbeidet med danning og utdanning, og dette er et område der skoledemokratiet må lage kjørereglene. Tillit til profesjonen, læreres posisjon i klasserommet som profesjonelle pedagoger og ledere styrkes ikke med nasjonale retningslinjer for mobilbruk, sier Søbyskogen. 

– En anbefaling om forbud er ikke veien å gå. Det løser ikke utfordringene vi har i skolen. Mobilen får for stor plass i debatten. Vi mener at politikerne behandler symptomer og ikke årsaker når beslutningene fattes. 

Delte meninger

Kort tid etter at hun tiltrådte som ny kunnskapsminister ba Kari Nessa Nordtun (Ap) Utdanningsdirektoratet komme med en anbefaling og veileder om hvordan skolene kan regulere elevenes mobilbruk. Og forrige uke var den klar: 

Udir anbefaler en streng regulering av mobil- og smartklokkebruk i skoletiden, med spesifikke retningslinjer for barneskolen, ungdomsskolen, og videregående skole. 

Reaksjonene lot ikke vente på seg. Hos Elevorganisasjonen var de skuffet over anbefalingen. Utdanningsforbundet derimot var fornøyde, ikke minst med at statsråden ikke landet på å lovregulere dette. KS (Kommunenes Sentralforbund) understreker viktigheten av lokale tilpasninger og dialog med skolesamfunnet.

Det samme gjør Skolelederforbundet. 

– Lederansvar

De mener reguleringen av mobilbruk må være et lederansvar ved den enkelte skole. Forbundet oppfordrer skoleeiere og skolene til å ha en grundig prosess som involverer rektor, foreldre, elever og ansatte, og hvor de sammen kan bli enige om hvilke regler skolen skal ha.

– Det er viktig at en har ordensreglement som passer inn lokalt, på den enkelte skole. Vi vet at mobilen kan være nyttig i deler av undervisningen, og det må være greit, sier Mona Søbyskogen.

Kunnskapsministeren på sin side forsvarer beslutningen ved å påpeke at det allerede finnes tilstrekkelig kunnskap om mobilbruk i skolen, og at mange innen skolesektoren har ønsket seg klare nasjonale retningslinjer.

Powered by Labrador CMS