Kunnskapsdepartementet anbefaler at skolene nekter elevene å bruke mobiltelefon i skoletida. Det er en oppfordring skolene bør følge.

I mange år nå har det vært en gjenganger både på foreldremøter og i den offentlige debatten: Skal elevene få bruke mobiltelefonen sin mens de er på skolen? Onsdag kom anbefalingen fra Utdanningsdirektoratet, som får helhjerta støtte av kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun: Elevene skal la mobiltelefonene ligge i fred, både i timene og i friminuttene.

Kjernen i begrunnelsen er at dette vil bidra til mer arbeidsro i timene og bedre skolemiljø. Fagfolkene viser blant anna til at manglende modenhet og evne til selvregulering gjør at særlig de yngste elevene har størst problemer med å løsrive seg fra telefonene sine.

Og når man kaster et blikk rundt seg på bussen, kafeer og egentlig hvor som helst ellers der folk ferdes, ser det for øvrig ikke ut til at evnen til å legge bort telefonen er noe som kommer med årene, heller. Smarttelefonene har gjort drømmen om å få det man peker på til å gå i oppfyllelse, og så sitter man der da, med stive tomler, bøyd nakke og belønningssenteret i hjernen på høygir.

  

Nasjonalt forbud i flere land

Restriksjoner i mobilbruken blant elever er en del av en internasjonal trend. Flere land har innført nasjonale forbud, blant andre Frankrike, Nederland, Sverige og Finland. Kunnskapsministeren understreker tydelig at dette er anbefalinger og ikke retningslinjer som skal pålegges alle skolene i landet å følge.

I mange sammenhenger er det en god tanke å ta hensyn til lokale forhold og, i dette tilfellet, skolenes og lærernes faglige skjønn. Men det virker som om gevinstene ved å innføre et slikt forbud er så store at det absolutt bør være regelen framfor unntaket.

Norske lærere forteller om undervisningstimer som ødelegges av at elever fikler med telefonene i stedet for å følge med. De spiller spill, ser videoer, får varsler som stjeler oppmerksomhet, sender hverandre meldinger som igjen skaper og forsterker konflikter, som i sin tur må løses der og da. Muligheten til snikfilming i undervisningstimer og friminutt, med påfølgende anledning til å dele resultatet, gjør mobiltelefonen til et særdeles velegna verktøy for mobbing. Det er på høy tid at alle lærerne får klare regler de kan håndheve, slik at det ikke blir opp til hver enkelt lærer i hver enkelt situasjon å gi beskjed om at nå må telefonen legges vekk.

 

Et bedre sted å være og lære

I Norge har et betydelig flertall av skolene allerede ulike varianter av forbud mot bruk av mobil i skoletida. Men først nå kommer en tydelig anbefaling fra departementet. I doktorgradsavhandlingen sin fra i fjor så Sara Abrahamsson på effektene av mobilforbud i ungdomsskolen. Hun konkluderte med at det ble mindre mobbing, og at særlig jentene gjorde det bedre i matematikk.

I et leserinnlegg på Utdanningsnytt i fjor viste Johan Kristian Andreasen og Bjørge Herman Hansen til danske forskningsresultater som viser at mobilforbud i skolen gjør at elevene blir mer fysisk aktive i friminuttene. Dette er godt for både helsa og lærelysten.

   

Grenser for skolens ansvar

Men anbefalinga om mobilforbud har også møtt motstand. Lederen i Elevorganisasjonen, Petter Andreas Lona, understreker blant anna at skolen har et dannelsesansvar for mobilbruk og teknologi. Han sier til NTB at det vil skyve mobilproblemene over på foreldre og andre samfunnsinstitusjoner. Han har helt rett i at skolen også har et oppdrag om å bidra til elevenes dannelse. Men samtidig er kanskje det å lære oppvoksende generasjoner at mobilen ikke er en vital kroppsdel, og at folkeskikk også gjelder med mobilen i handa, et av krysningspunktene der skolens ansvar slutter og foreldrenes ansvar begynner.

Å bruke digitale verktøy er helt sentralt for å kunne fungere i samfunnet, og dette er definitivt en del av skolens oppdrag å lære elevene. Men i forbindelse med dette har elevene tilgang til PC, nettbrett og andre dingser som skolene stiller til disposisjon. Derfor er det svært vanskelig å se hvilket pedagogisk behov den private mobiltelefonen til hver enkelt elev kan dekke i undervisninga.

 

Ubehag og gevinst

De aller fleste som er blitt vant til å bruke en smarttelefon, herværende kommentator inkludert, kan kjenne på et ubehag over å ikke ha telefonen tilgjengelig til enhver tid. Det er ikke anna enn helt naturlig at skoleelever også vil oppleve det. Men hvis gevinsten er bedre læring, mer arbeidsro, mer fysisk aktivitet og mindre mobbing; da vil et mobilforbud også være å ta hensynet til elevens beste på alvor.

I tida framover blir det interessant å se hvordan skolene og skoleeierne vil stille seg til anbefalingen fra kunnskapsministeren, og kanskje enda mer interessant å høre begrunnelsen der man lander på at elevenes private mobiltelefoner har sin berettigede plass i skolen.

Dette er en kommentar, som gir uttrykk for skribentens synspunkter.

 

 

Powered by Labrador CMS