Mobilforbud i skolen gjør unge mer aktive

Debatt: Friminuttene er altfor viktige til å overlates til Snapchat. Det er på høy tid å innføre et nasjonalt mobilforbud i skolen.

Publisert

Skoler som innfører mobilforbud, får elever som beveger seg mer i friminuttene. Det viser ny forskning. Mobiltelefonen passiviserer. Med oppmerksomheten rettet mot mobilen mister unge muligheter til bevegelse og aktiviteter som bidrar til bedre helse og utvikling.

Dette innlegget ble først publisert i Fædrelandsvennen.

Debatten har den siste tiden rast om unges tilgang til skjerm og aldersgrenser på sosiale medier. Tidligere digitaliseringsminister, Nikolai Astrup (H), etterlyser et nasjonalt forbud mot mobiltelefoner i skolen. Shazia Majid i VG spør hvorfor det er så vanskelig å innføre et nasjonalt pålegg om mobilfri skole.

Frankrike fikk det til i 2018. Landet vedtok et nasjonalt forbud mot mobiltelefoner i grunnskolen – ingen mobilbruk innenfor skolens område, eller på turer i regi av skolen.

I Norge er det opp til hver kommune å regulere mobilbruken. I de fleste tilfeller er det likevel opp til den enkelte skolen.

Mange norske skoler har allerede innført helt eller delvis mobilforbud. Regelverket varierer i stor grad fra skole til skole, og kan ofte håndheves ulikt på samme skole. Konsekvensen er en mer ustrukturert skolehverdag med unødvendig støy og konflikter om mobilbruk.

I en nasjonal undersøkelse svarte en stor majoritet av foreldre og lærere at skolen bør være mobilfri. I den samme undersøkelsen svarte 75 prosent av lærerne at de er bekymret for elevenes totale skjermbruk på skolen og hjemme.

Unge i Norge har høyest nettbruk i Europa. 90 prosent av 9-11 åringer har egen smarttelefon, og tre av fire jenter er på TikTok før aldersgrensen på 13 år. Ifølge Ungdata bruker de fleste ungdommer over tre timer på skjermen hver dag i fritiden. Mange bruker mye mer tid.

Forskere knytter økt skjermbruk til en alarmerende søvnmangel og mindre fysisk aktivitet blant unge.

De fleste ungdom bruker 90 prosent av sin våkne tid til stillesittende aktiviteter eller aktiviteter der de verken blir svette eller andpustne. Fra år til år blir det stadig færre unge som deltar i organiserte fritidsaktiviteter.

Under halvparten av ungdommene våre tilfredsstiller myndighetenes anbefalinger om 60 minutters fysisk aktivitet hver dag.

Grunnlaget for bevegelsesglede og aktivitetsvaner legges i barne- og ungdomsårene. Fysisk aktivitet er viktig for unges fysiske og psykiske helse. Det bidrar til å forebygge livsstilsykdommer. Vi utvikler vår evne til variert bevegelse. Muskler og benmasse styrkes. I tillegg ser det ut til at aktivitet også påvirker barn og unges evne til konsentrasjon og læring.

Tidlig innsats med tiltak på arenaer som favner alle barn og unge er sentralt i Helse- og omsorgsdepartementets handlingsplan for fysisk aktivitet.

Friminuttene er viktige for barn og unges læring og utvikling på skolen. Flere studier viser at restriksjoner på skjermbruk bidrar til økt fysisk aktivitet.

Danske forskere gjennomførte et eksperiment som involverte 12 skoler. Ved halvparten av skolene ble det innført totalt mobilforbud i fire uker, og ved de andre skolene ble ingen tiltak iverksatt. Resultatene av eksperimentet var mer fysisk aktive unge i friminuttene der mobilen var forbudt, på tvers av skoletrinn og kjønn.

I et annet dansk forskningseksperiment ble 89 familier tilfeldig inndelt i to grupper, hvor den ene gruppen måtte leve med begrenset skjermbruk. Aktivitetsnivået til alle familiene ble målt med en aktivitetsmåler. Funnene var de samme: Mindre skjerm gav mer fysisk aktivitet.

En gjentakende innvending mot mobilforbud i skolen er at unge må utvikle digital kompetanse. I dag er det bred enighet om at barn og unge skal utvikle den kompetansen i skolen. Digital kompetanse er helt nødvendig for å lykkes i utdanning, arbeid og samfunnsdeltakelse. Tilgangen på læringsteknologi i den norske skolen er også i verdenstoppen.

Mobilen er derimot ikke et viktig læringsverktøy i den norske skolen.

Det er med andre ord vanskelig å se at digital kompetanse skal være et argument for at barna skal ha tilgang på mobilen i skoletiden.

Vi kan ikke forvente at unge skal være fysisk aktive i friminuttene med mobilen i hånda. Appene på mobilen er spesialdesignet for å fange all oppmerksomhet.

Innføringen av røykeloven møtte i sin tid stor motstand. Her fulgte myndighetene forskningsbaserte helseråd. Få er motstandere av loven i dag.

Et nasjonalt mobilforbud i skolen vil være et svært tydelig signal om at myndighetene tar nyere forskning, skole, helsepersonell og foreldres bekymringer på alvor.

Men mest av alt vil et nasjonalt mobilforbud hjelpe barn og unge til å få en helt nødvendig pause fra mobilen i skoletiden.

Powered by Labrador CMS