Elevene vil beholde mobilen – kritiske til innstramming

Mobiltelefonen må ut av klasserommene på både grunnskolen og videregående, anbefaler Utdanningsdirektoratet. Det er ikke veien å gå, mener Elevorganisasjonen.

Publisert Sist oppdatert

Direktoratet mener at også friminuttene bør være mobilfrie på både barne- og ungdomsskolen.

– Jeg er helt enig i direktoratets anbefaling. Mobiltelefonen har ingen naturlig plass i norsk skolehverdag. Jeg er trygg på at norske kommuner og fylkeskommuner følger nasjonale faglige anbefalinger, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap).

Kort tid etter at hun tiltrådte som statsråd, ba Nordtun direktoratet komme med en anbefaling og veileder om hvordan skolene kan regulere elevenes mobilbruk.

Ønske om hjelp

Anbefalingen og veilederen som nå er på plass og gjelder fra i dag, skal hjelpe kommunene, fylkeskommunene og skolene å lage regler for sine elever. Regler for elevenes mobiltelefonbruk skal være en del av ordensreglementet lokalt og fastsettes i lokal forskrift.

– Selv om flere skoler allerede er blitt mobilfrie, er det mange rektorer, lærere og foreldre som har ønsket seg tydeligere forventninger og hjelp til å regulere mobilbruk i skolen. Nå har de fått tydelige anbefalinger og klar veiledning til å fatte vedtak om mobilfrie skoler, sier Nordtun.

Blandede reaksjoner

Hos Elevorganisasjonen er de skuffet over onsdagens anbefaling fra Utdanningsdirektoratet.

– Vi stiller oss ganske negative til reglene, mye av det er fordi man ikke anerkjenner dannelsesansvaret skolen har for mobilbruk og teknologi, sier Elevorganisasjonens leder Petter Andreas Lona til NTB.

Han mener dette bare er å skyve mobilproblemene over på foreldre og andre samfunnsinstitusjoner.

– Problemet er at ungdommene bruker Tiktok til 3 på natta. Vi ville heller sett på hvordan man kan integrere mobilbruken inn i undervisningen, fortsetter Lona.

Mindre strengt på videregående

På videregående skoler er ikke anbefalingen like streng som på barne- og ungdomsskolene, men også her skal mobilen vekk i skoletimene.

Olea Aadnanes Walseth er elev ved Langhaugen videregående skole. Hun forteller til Bergens Tidende at hun liker tanken på mindre mobilbruk, men hun tviler på gjennomføringen i praksis.

– Vi har ansvar for egen læring på videregående. Ideen er positiv, men hvordan det blir i praksis, er jeg usikker på. Da må skolen være skikkelig streng og gi anmerkning hvis man bruker mobilen i timen, sier hun.

Lever godt med anbefalingene

Utdanningsforbundets leder Geir Røsvoll sier de ikke har noe mot at det kommer en anbefaling. De er likevel glade for at det kun er en anbefaling, og ikke kraftigere lut.

– Det er viktig at lærerprofesjonens skjønn legges til grunn i dette spørsmålet, og vi er glad for at statsråden ikke har landet på å lovregulere dette, men å komme med tydelige anbefalinger, som det vil være opp til skolene hvordan de vil følge, sier han.

Dårligere konsentrasjon og læring

Statsråden peker på at mobilbruk på skolen kan få negative konsekvenser for barns læring. Hun viser til at resultatene fra undersøkelsene PISA, PIRLS og Elevundersøkelsen tyder på at mange skoler har utfordringer med læringsresultater, lesing, konsentrasjon i klasserommet og fallende motivasjon.

– Forskningen viser at tilgang på mobiler for mange fører til dårligere konsentrasjon og læring, og bidrar til dårligere skolemiljø. For mange piler peker i feil retning i skolen. Mobiltelefonen må ta sin del av skylden for den negative utviklingen i elevenes læringsresultater, men er bare ett av flere grep som må gjøres i norsk skole, sier Nordtun.

– Bedre skolemiljø

Marit Knutsdatter Strand i Sp sier det er det opp til den enkelte skole å lande sitt regelverk, basert på den nasjonale anbefalinga.

– Elevorganisasjonens engasjement er viktig, og har sin naturlige plass på alle skoler der reglene for mobilbruk nå må bestemmes i skolens regler og praksis.

Hun tror mindre mobilbruk kan bidra til et bedre skolemiljø, som hun sier er bra for elevene. 

– Vi ser og at det kan bidra til mer læring. Forbud må innføres basert på en helhetsvurdering for hva som tjener elever, lærere og skolen samla.

 

Powered by Labrador CMS