Sverige vil ha slutt på «gledeskarakterer»

Skoler i halvparten av de undersøkte skoleadminstrasjonene hadde gitt elevene bedre karakterer enn det var grunnlag for.

Publisert Sist oppdatert

Det er SVT som melder dette.

Den svenske Skoleinspeksjonen, som kontrollerer skoler, hadde plukka ut 30 skoleadministrasjoner, både private og offentlige. Fellestrekket for dem var at minst en av skolene som administrasjonen hadde ansvar for, gjennom en femårsperiode hadde hatt store avvik mellom resultata på nasjonale prøver og avgangskarakterer fra grunnskolen.

Gledeskarakterer

Over halvparten av disse skoleadministrasjonene hadde, etter Skoleinspeksjonens oppfatning, ikke gjort nok for å unngå det de kaller «gledeskarakterer». Det er karakterer som høyere enn det er grunnlag for å sette.

Elinda Ekberg I Skoleinspeksjonen sier til STV at mange skoleadministrasjoner kan gjøre mye mer enn de gjør for å sikre riktigere karakterer. Ansvaret for karaktersettinga er delt mellom skoleadministrasjonen, rektor og den enkelte lærer. Men skoleadministrasjonen har det øverste ansvaret.

Kortvarig glede

Gledeskarakterer er urettferdig for dem som får riktig satte karakterer, understreker Ekberg. Men også for dem som får gledeskarakterer kan gleden bli kortvarig.

– På videregående oppdager de at de ikke har de kunnskapene som vitnemålet viser, sier Elinda Ekberg.

Karakterinflasjon og gledeskarakterer er nå sett på som et problem i svenske skoler. For å få bukt med dette vil Skoleinspeksjonen ha en kompetansehøyning i karaktersetting i skolene.

– Karaktersetting er vanskelig, men de nasjonale prøvene er en hjelp og skal veie tungt, avslutter Elinda Ekberg.

Powered by Labrador CMS