2.372 asylbarn i Norge uten skolegang

Det hoper seg opp med barn i skolepliktig alder på norske asylmottak. Ved utgangen av forrige uke bodde 2.372 asylbarn i mottak der de ikke får tilbud om skolegang, skriver VG.

Loven sier at barn som ventes å oppholde seg i Norge i mer enn tre måneder har krav på skolegang fra første dag i landet. Det sliter norske myndigheter med å oppfylle på grunn av den store asylstrømmen.

Ved utgangen av forrige uke bodde 940 barn i skolealder i transittmottak for enslige, mindreårige asylsøkere, mens 832 barn bor på akuttplasser og 600 i ordinære transittmottak. Det viser tall  VG har fått fra Utlendingsdirektoratet (UDI).

– En del av disse er blitt boende mye lengre enn det vi først hadde regnet med, fordi anskaffelser av ordinære asylmottak tar tid, og ankomsttallene har vært vedvarende høye, sier avdelingsdirektør Christine Wilberg i UDI til avisen.

– Når botiden nå er blitt mye lenger enn først antatt, vil vi gå i dialog med Utdanningsdirektoratet og overordnede departementer om hva slags ansvar dette vil innebære for de aktuelle kommunene, og hvordan dette kan løses, legger Wilberg til. (©NTB)

 

Powered by Labrador CMS