Vil ha felles europeisk kompetansepass for flyktninger

Her er forslagene Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) har lagt fram for å bidra til at flest mulig flyktninger kommer raskest mulig ut i jobb.

Rask godkjenning av flyktningers utdanning. Et felles europeisk kompetansepass. Bedre samkjøring av ordningene for godkjenning av utdanning er tre av forslagene NOKUT foreslår.

– Vi er i en situasjon som er ekstraordinær, med langt større pågang av folk som vil ha godkjenning, sier NOKUT-direktør Terje Mørland til NTB.

Én av NOKUTs oppgaver er å godkjenne utenlandsk utdanning.

– Vi må forsøke å tenke nytt så fort som mulig. Med utgangspunkt i vårt ansvar ser vi på hvor vi kan bidra til å forenkle og effektivisere, sier han.

Europeisk pass

Forslaget om å utstede et flernasjonalt kvalifikasjonspass skal sikre at flyktningene kan flytte mellom europeiske land, uten å måtte gjennomgå nye godkjennelsesprosesser.

– Å bygge opp et godkjenningssystem for flyktningers kompetanse i hvert enkelt land er både ineffektivt- og svært ressurskrevende, sier Mørland.

Målet er å etablere et flernasjonalt, kvalitetssikret rammeverk i Europa for godkjenning av flyktningers kompetanse.

NOKUT la i høst fram forslaget for EU-kommisjonen og Europarådet sammen med sin britiske søsterorganisasjon.

Rask godkjenning

Samtidig har NOKUT tilbudt seg å gjøre en rask kartlegging av utdanningsnivå, fagkompetanse, språk og arbeidserfaring til flyktninger som har fått opphold.

Dette er informasjon kommunene og integreringsapparatet trenger for bosetting, opplæring og yrkesdeltakelse.

– Hovedmålet er det ingen tvil om. Det er å bidra til at flest mulig av dem som får lovlig opphold i Norge, så kjapt som mulig kommer seg i relevant arbeid, sier Mørland.

– Må forenkles

Seks partier på Stortinget ble nylig enige om et integreringsforlik. Ett av de 64 forslagene er å «gjennomgå eksisterende ordninger for godkjenning av utenlandsk utdanning med sikte på forenkling og raskere godkjenning».

Mørland beskriver dagens system som «uhyre fragmentert».

– Det er til sammen 18 statlige godkjenningskontorer, som er underlagt tolv departementer. Hele dette systemet er nå er klart for oppgradering og forenkling, sier han.

NOKUT-sjefen tar til orde for en felles søknadsportal og ett telefonnummer.

Det blir nå opptil regjeringen å komme med konkrete forslag til hvordan systemet kan forenkles.

Fagutdanning

Én endring i NOKUTs ansvarsområder kommer imidlertid alt høsten 2016.

– Til nå har vi kun godkjent høyere utdanning, fra og med neste år skal vi også godkjenne fagopplæring og videregående skole. Dette vil kunne gjøre det lettere for dem som har utenlandske fagbrev og svennebrev, sier Mørland.

NOKUTs godkjenningsordninger skal bidra til at flyktninger effektivt kan benytte kompetansen sin i Norge, men flyktningkrisen setter etaten på prøve.

Antallet søknader har økt med 15 prosent i år, og Mørland regner med en ytterligere 25 prosents økning neste år. (©NTB)

 

Powered by Labrador CMS