Regjeringen vil la flere ta fagbrev på jobb

Voksne som mangler fagbrev i faget de jobber med, skal få opplæring mens de er jobb, er forslaget fra regjeringen i et forslag som sendes ut på høring i dag.

Fagbrev på jobb-ordningen har vært prøvd ut i seks fylker. Resultatene viser at flere har ønsket å ta fagbrev med ordningen. Nå vil regjeringen bygge videre på disse gode erfaringene.

I dag er det mange voksne som mangler fagbrev i faget de jobber med. For mange er det lite aktuelt å si opp jobben for å bli lærling. Det er mulig å gå opp til fagbrev hvis man har jobbet fulltid i fem år og kan dokumentere nok yrkespraksis, gjennom praksiskandidatordningen. Men dette blir ofte altfor lenge å vente, særlig for dem som jobber deltid i for eksempel helsesektoren, skriver Kunnskapsdepartementet i en pressemelding.

Hvor lenge hver enkelt skal få opplæring før de tar fagprøven vil avhenge av hvor mye realkompetanse den enkelte har. Regjeringen foreslår at det kan gis opplæring i inntil fire år, men forsøksordningene viser at det for enkelte også kan holde med under et års opplæring.

– Det er viktig at voksne som allerede er i jobb får mulighet til å ta fagbrev, for da vil de stille sterkere i arbeidsmarkedet. Det vil også gi bransjene faglært arbeidskraft som de trenger mer av fremover, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Forslaget som blir sendt på høring i dag er utarbeidet i samarbeid med partene i arbeidslivet. Regjeringen ønsker nå blant annet innspill til om ordningen skal gjelde alle lærefag, om hvilke krav som skal stilles til praksis og hvordan denne skal beregnes.

Powered by Labrador CMS