En rapport slår fast at prøveprosjektet med en barne- og ungdomsarbeiderlinje som gir studiekompetanse, er vellykket. Ill.foto: Daino_16/FreeImages
En rapport slår fast at prøveprosjektet med en barne- og ungdomsarbeiderlinje som gir studiekompetanse, er vellykket. Ill.foto: Daino_16/FreeImages

Oslo-suksess med yrkesfag som gir studiekompetanse sprer seg

Ulsrud videregående skole i Oslo har fullført et prøveprosjektet med en barne- og ungdomsarbeiderlinje med studiekompetanse. Skoler fra landet rundt kommer nå for å lære av suksessen.

 

Utdanningsetaten i Oslo slår i en rapport fast at prøveprosjektet har vært vellykket, og at muligheten for et kombinert yrkesfaglig løp med studiekompetanse nå skal rulles ut i øvrige Oslo-skoler.

Utdanning kjenner til at både ambulansearbeider og helsefag med studiekompetanse nå skal prøves ut på andre Oslo-skoler. Samtidig har skoler og fylkeskommuner fra flere steder i landet vært på Ulsrud for å lære, og de har fått beskjed om at dette er noe Oslo anbefaler at de satser på.

På Ulsrud startet prosjektet i 2013. Da begynte den første klassen kombi-elever, og de gikk ut etter treårig løp våren 2016. Forsøket ble avsluttet med kullet som gikk ut våren 2017.

– Det har vært veldig spennende, og veldig gøy. Elevene har fått ekstremt gode karakterer i tverrfaglig eksamen, og det har vært fantastiske klasser som er viktige bidrag inn i Ulsrud sitt skolemiljø, sier avdelingsleder Margrethe Kristiansen ved Ulsrud videregående til Utdanning.

 

Gjør det bedre

I rapporten fra Utdanningsetaten slås det fast at elevene har oppnådd resultater som ligger over snittet i barne- og ungdomsarbeiderfaget i samme årskull.

Tilbakemeldingene fra elevene har vært at de trives med organiseringen av skoledagen, særlig kombinasjonen praksis og teori i programfagene.

Tallene viser at en høyere andel fullfører og består enn andre elever i samme kull på ordinære helse- og oppvekstfag. De gjør det også bedre i programfagene og yrkesfaglig fordypning enn tilsvarende elever på samme skole.

Rundt 25 prosent av elevene velger å søke læreplass etter utdanningen, mens nær sagt alle oppgir at de ønsker å ta høyere utdanning.

– Er det først og fremst yrkesfagelever eller de som ville gått studiespesialisering dere får inn?

– Det har vært begge deler. Det har vært elever som tenker at de ønsker å ta høyere utdanning, for eksempel barnehagelærere. De får den fagkompetansen allerede på videregående nivå, og det kan styrke dem når de skal ut i høyere utdanning, sier Kristiansen.

– Elevene er gjennomgående opptatt av at de får studiekompetanse og det er flere som tenker at dette er en mindre teoritung vei dit enn studiespesialisering, sier hun.

Det er 21 inntaksplasser for kombifaget, og Kristiansen forteller at det har vært populært blant elevene som søker.

– Er det yrkesfag eller studiespesialisering?

– Jeg tenker at det er yrkesfag, men med påbygg bakt inn. Det er elevene fornøyd med, sier Kristiansen.

 

Videreføres

Ettersom det er et treårig løp skiller det seg noe fra et vanlig barne- og ungdomsarbeiderløp. Det brukes mer tid på realfagene i starten av løpet, mens elevene også har yrkesfaglig fordypning spredt over hele tre år, noe som gir mye tid til variert praksis.

– Det er sannsynlig at flere av elevene som har gått i disse to kullene ville valgt studiespesialisering dersom tilbudet ikke hadde vært et alternativ. Hovedtyngden av elevene har hatt svake karakterer i naturfag og matematikk fra grunnskolen, og det har sannsynligvis vært en fordel for dem å ha en annen timefordeling i disse fagene enn det er på studiespesialisering, skriver Utdanningsetaten i Oslo i sin rapport om forsøkene.

– Det har vært stor interesse for løpet både hos grunnskoleelever, foresatte og rådgivere i grunnskolen. På åpen dag i januar har dette vært helt tydelig. Det er blitt et etablert og anerkjent tilbud, skriver etaten, som konkluderer slik:

– Ut fra resultatene i forsøket ønsker Utdanningsetaten og Ulsrud videregående skole å videre tilbudet som en del av tilbudsstrukturen i Oslo.

 

Powered by Labrador CMS