En av tre elever fikk ikke læreplass i 2015

9.000 elever ble stående igjen uten læreplass i fjor. Østfold er det fylket hvor færrest elever har fått læreplass, ifølge en ny oversikt fra Utdanningsdirektoratet.

Av 28.000 søkere til læreplass i 2015 fikk 19.000 elever plass. Det betyr at kun 68 prosent av søkerne fikk læreplass. Andelen er lavere enn i fjor, men skyldes at flere elever har søkt. Samtidig ble det inngått 350 flere lærekontrakter sammenlignet med året før.

Tallene viser også at elevens bosted kan være avgjørende for om de får læreplass eller ikke. I Oslo og Rogaland har henholdsvis 83 og 76 prosent av søkerne fått læreplass. Østfold har lavest andel tildelte læreplasser med 53 prosent. Flere fylker på Vestlandet opplever også en nedgang i andel læreplasser.

Tiltak

Mangelen på læreplasser bekymrer kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

– Vi kan ikke være fornøyd med at en av tre elever ikke får læreplass. Norge kommer til å mangle 130.000 fagarbeidere i 2030, sier Røe Isaksen til NTB.

Han mener fylkene som sliter med å skaffe nok læreplasser, bør øke samarbeidet med andre fylker.

– Vi ser samtidig at en del yrker og bedrifter er mer konjunkturutsatte. Dette gjelder særlig oljebransjen. Dette kan påvirke situasjonen med læreplasser fremover, sier Røe Isaksen.

Han sier regjeringen har tatt flere grep for å bedre situasjonen med læreplasser.

– Vi har økt lærlingetilskuddet med 15.000 kroner per lærekontrakt. I løpet av våren skjerper vi også krav om bruk av lærlinger for å vinne offentlige anbud. Vi har også laget en strategi for å ta inn flere lærlinger i statlige virksomheter, sier han.

Flere søker

Det er utdanningsprogrammene bygg- og anleggsteknikk og design og håndverk som har den største andelen som har fått godkjent læreplass, der henholdsvis 75 prosent og 74 prosent av søkerne fikk plass. Lavest andel var på utdanningsprogrammet service og samferdsel, der bare 60 prosent av søkerne fikk læreplass.

Kjemiprosessfaget er det lærefaget hvor flest har fått lærekontrakt med 87 prosent, mens dataelektronikerfaget har lavest andel med 49 prosent.

Per 1. januar i år var det 28.038 som hadde søkt læreplass. Det er en økning på 14 prosent sammenlignet med for fire år siden. Økningen har vært størst i helse- og oppvekstfag og service og samferdsel, mens det i samme periode har vært en nedgang i design og håndverk og restaurant og matfag. (©NTB)