Byrådet i Oslo vil stimulere til flere lærlingplasser ved å innføre minstekrav til bedrifter som ønsker oppdrag for kommunen. Ill. foto: Erik M. Sundt
Byrådet i Oslo vil stimulere til flere lærlingplasser ved å innføre minstekrav til bedrifter som ønsker oppdrag for kommunen. Ill. foto: Erik M. Sundt

Byrådet stiller strengt lærlingkrav i Oslo

Oslos byråd vil fremme krav om at 10 prosent av arbeidet som gjøres for kommunen, skal gjøres av lærlinger.

– Vi ser at Oslo og Norge mangler fagarbeidere, og utviklingen går i den gale retningen. Vi trenger noe som kan tvinge fram en endring i den utviklingen, sier finansbyråd Robert Steen (Ap) til  Dagsavisen.

Per i dag mangler 400 av Oslos elever lærlingplass. Det utgjør omtrent halvparten av dem som har søkt.

Ifølge Steen skal 10 prosent være et absolutt minimumskrav og kontrakter gis kun til de som oppfyller dette. Han presiserer at Oslo kommune med et innkjøps- og driftsbudsjett på 20 milliarder i året, vil være en sterk pådriver til endring.

– Det viktige er at vi ønsker å sette en høy standard for bruk av lærlinger, og går derfor noe høyere enn staten og andre offentlige institusjoner gjør, sier Steen.

Oslos byråd får applaus hos NHO-foreningen Byggenæringens Landsforening (BNL).

– At Oslo går foran med 10 prosent er kjempebra. Det er et signal til alle om at vi må strekke oss, sier administrerende direktør Jon Sandnes i BNL. (©NTB)