Mer mobbing av lærlinger i restaurant- og matfag enn ellers

Lærlinger sier de trives godt, har god motivasjon og får god støtte på arbeidsplassen. Men i restaurant- og matfag er det mer mobbing enn ellers.

Publisert

Det er svært gode resultater på sosial trivsel og støtte på arbeidsplassen, viser en rapport fra NTNU Samfunnsforskning som er gjort på oppdrag for Utdanningsdirektoratet. Rapporten som er utarbeidet etter å ha sett nærmere på dataene fra Lærlingundersøkelsen 2014.

  • NTNU Samfunnsforskning har fått i oppdrag fra Utdanningsdirektoratet å analysere dataene fra Lærlingundersøkelsen i 2014.
  • Denne rapporten er den tredje rapporteringen av de årlige analysene.
  • Forskerne har undersøkt lærings- og arbeidsmiljøet for den delen av fag- og yrkesopplæringen som foregår i bedrifter.
  • Nesten alle spørsmålene besvares med en fem-punktskala.
  • Resultatene gjengis på en skala mellom 1 og 5 hvor 5 er høyest mulig resultat.
  • Hovedformålet i den første rapporten var å forbedre Lærlingundersøkelsen som verktøy for informasjonsinnhenting og kvalitetsutvikling.
  • I denne rapporten har hovedmålet vært å beskrive resultatene fra Lærlingundersøkelsen for å belyse lærings- og arbeidsmiljøet for den delen av fag- og yrkesopplæringen som foregår i bedrift, i tillegg til å presentere mer inngående resultater omkring opplæringskontorenes rolle for lærlingene, lærlingenes opplevelse av relevans og muligheter, og et ekstra nærblikk på lærekandidatene som har besvart Lærlingundersøkelsen.

Kilde: (NTNU Samfunnsforskning)

Snittet ligger rundt 4,5 av en maksimal score på 5 på disse spørsmålene. Det er liten variasjon mellom fag og fylker. Når det gjelder faglig trivsel er snittet 4,2 og det er også her lite variasjon mellom fagene. På disse tre spørsmålene scorer Sogn og Fjordane og Oslo litt svakere enn de andre fylkene.

 

Opplever motivasjon

Snittet for opplevd motivasjon på arbeidsplassen ligger på 4,5 av 5. Blant utdanningsprogrammene skiller restaurant- og matfag seg særlig ut med et snitt på 4,26.

Dette er et tall som man antakeligvis kan se i sammenheng med andelen mobbede på restaurant- og matfag. Lavest andel finner vi i medier og kommunikasjon.

Det er ingen klar sammenheng mellom andelen mobbete og antall ansatte i bedriften, selv om lærlinger i bedrifter med få ansatte sier de oftere opplever mobbing enn lærlinger i større bedrifter.

Som med trivsel og støtte scorer Sogn og Fjordane og Oslo litt svakere enn de andre fylkene på motivasjon.

 

Variasjon i tilfredsheten

Snittet for tilfredshet med skolen som forberedelse til lære er 3,5. Variasjonen mellom utdanningsprogrammene er betydelig. Lærlingene fra medier og kommunikasjon viser et snitt på 3,1 i tilfredshet, mens lærlingene fra helse og oppvekstfag er vesentlig mer tilfreds med sin skolegang med et snitt på 3,8.

På bygg- og anleggsteknikk og elektrofag er snittet for tilfredsheten med skolen som forberedelse henholdsvis 3,3 og 3,4.