Sp vil legge om kursen i skolepolitikken i feil retning, ifølge Jan Tore Sanner (H).

Ny, men feil kurs for skolepolitikken

Debatt: Marit Knutsdatter Strand skriver at Sp legger om kursen i skolepolitikken. Det er en kurs i feil retning.

Publisert

Marit Knutsdatter Strand skriver at Sp legger om kursen i skolepolitikken. Det er en kurs i feil retning.

Da regjeringen Støre tok over, fjernet de lærerspesialistene og de skjerpede kompetansekravene til lærere som underviser i norsk, engelsk og matematikk. De store pengene prioriteres nå til skolefritid fremfor kvalitet og fag i skolen, og på tilskudd for å unngå ønskede endringer i skolestruktur fremfor et kompetanseløft for unge og voksne.

Høyres mål er at ingen elever skal gå ut av skolen uten å kunne lese, skrive og regne skikkelig. Dette er grunnleggende ferdigheter som åpner døren for all videre læring. Men; 1 av 4 på 8. trinn kan ikke lese skikkelig, og ca. 1 av 3 mangler grunnleggende ferdigheter i matematikk. Hvis ikke skolen retter opp dette, vet vi at disse vil slite med å fullføre videregående.

Kutt i nasjonale prøver og PISA

Signalene fra Sp og venstresiden om å kutte i nasjonale prøver og Pisa bekymrer meg. Skolen og lærerne trenger verktøy som bidrar til at elever som sliter blir fanget opp tidlig, og både skoleeier og vi som samfunn trenger kunnskap om hvordan utviklingen er i skolen.

Det er store kvalitetsforskjeller mellom skoler, kommuner og fylker i Norge. Det kan være flere år med læring som skiller elevene på samme trinn. Dette gir noen elever et dårlig utgangspunkt, og det er vår jobb som politikere å styre poltikken i en retning som retter dette opp.

I 2013 fullførte ca. 7 av 10 videregående skole, nå fullfører over 8 av 10. Dette kom ikke av seg selv. Høyre løftet kvalitet og kompetanse i alle ledd av utdanningssystemet. Vi innførte en plikt til intensivopplæring for elever som sliter med lesing, skriving og regning, lærerne fikk et kompetanseløft, og nye læreplaner skaper rom for praktisk og variert undervisning.

Resultatene etter åtte år med Høyre er at: Elevene lærte mer, er mer til stede, rekordmange fullførte videregående og de med svakeste utgangspunktet hadde størst fremgang. Disse trendene kan snu om Sp får rett i ny skole kurs.

Powered by Labrador CMS