Søkere til sykepleierutdanningen må ha karakteren 3 i matte fra videregående og et gjennomsnitt på minst 3 i norskfagene, ifølge de nye kravene fra regjeringen. Ill.foto: dcarson924, FreeImages
Søkere til sykepleierutdanningen må ha karakteren 3 i matte fra videregående og et gjennomsnitt på minst 3 i norskfagene, ifølge de nye kravene fra regjeringen. Ill.foto: dcarson924, FreeImages

Regjeringen krever 3 i matte for sykepleierstudenter

Regjeringen skjerper kravene for å komme inn på sykepleierutdanningen. Fra høsten 2019 må søkere ha karakteren 3 i matte og norsk for å komme inn på studiet.

Med de nye kravene håper regjeringen å styrke kvaliteten på utdanningen. Søkere må ha karakteren 3 i matte fra videregående og et gjennomsnitt på minst 3 i norskfagene.

Kunnskapsminister Henrik Asheim (H) viser til at sykepleierne trenger mattekunnskapene når de skal håndtere medikamenter.

– Riktig administrering av medisiner er avgjørende for pasientsikkerheten, sier han.

Vil bedre kommunikasjonen

Asheim mener at kravet til 3 i norsk vil gjøre kommunikasjonen mellom sykepleierne og pasientene bedre.

– God kommunikasjon, både skriftlig og muntlig, er viktig. Særlig gjelder dette i kommunikasjonen med pasienter, sier statsråden.

Forbundsleder Eli Gunhild By i Norsk Sykepleierforbund er fornøyd med endringene.

− Dyktige sykepleiere er helt avgjørende for å kunne løse fremtidens oppgaver i en helsetjeneste som blir mer og mer kompleks og kunnskapskrevende. Det er flott at regjeringen har fulgt vår anbefaling og nå innfører karakterkrav. Det har vi ventet på, sier forbundslederen Eli Gunhild By i NSF i en pressemelding regjeringen har sendt ut.

– Kan bli utfordrende

Seniorrådgiver Natasha Harkness ved Samordna har undersøkt konsekvensene av karaktergrenser og sett på sykepleierkullet 2016. Ifølge hennes beregninger hadde hver femte elev på dette kullet ikke kommet inn med krav om tre i matte og norsk, skriver  NRK.

– Det kan bli utfordrende for enkelte studiesteder å rekruttere, sier hun.

Ved enkelte universiteter mangler nesten 40 prosent av studentene i dag karakterene for å klare kravet til framtidas elever, blant dem er UiT, Nord Universitet og Høgskolen i Sørøst-Norge.

– Det vil da bety at studieplassene studiestedene har planlagt med studenter ikke blir fylt opp, sier Harkness til NRK.

(©NTB)